Životnost skla, izolačního skla a zasklení

Konstrukce se sklem nebo ze skla si vyžadují větší intenzitu a kvalitu čištění a údržby. Tento požadavek je kladen na většinu staveb a především tam, kde sklo plní bezpečnostní funkci. Každý dodavatel by měl definovat doporučenou intenzitu, způsob a technologii čištění a údržby konstrukce se sklem nebo ze skla. Protože je sklo velmi často součástí celku, je nutné se sklem provádět i kontrolu jeho uložení a upevnění. To znamená kontrola šroubových spojů, kvality nosných a distančních podložek, těsnění, silikonů a tmelů.

Ztráta integrity zasklení světlíku při absenci pravidelné údržby a čištění skla.

Předpokládaná životnost skla, izolačního skla a zasklení

Životnost konstrukcí se sklem a ze skla je vždy spojena s druhem konstrukce, místem jeho použití, způsobem zatěžování, čistotou okolí a kvalitou prováděné údržby a čištění. Většina investorů a majitelů by požadovala životnost skleněných konstrukcí nebo konstrukcí ze skla 50 let. Bohužel realita je jiná a je nutné předpokládat kratší ekonomicky udržitelnou životnost zasklení u většiny staveb.

Zasklení izolačním sklem na fasádách

  • 25 let kvalitně vyrobené izolační sklo, které je správně uložené a pravidelně udržované
  • 20 let těsnící prvky zasklení a jeho napojení na nosný rám konstrukce
  • 12 let silikonové tmely

Chyba v návrhu správného sklonu zasklení světlíku.

Zasklení světlíků a skleněných střech

Světlíky ze skla a skleněné střechy mají průměrnou délku životnosti obvykle ještě kratší. Naklonění izolačního skla zvyšuje jeho zatížení a vznik napětí nejen ve hmotě skla, ale i v okolních funkčních spojích. Majitel objektu, kde bylo použité šikmé zasklení vyrobené z izolačního skla by měl předpokládat, že každých 15 let provede výměnu zasklívacích jednotek. U konstrukcí skleněných světlíků a skleněných střech je zapotřebí zvýšit intenzitu údržby, aby pravidelně docházelo k odstraňování organických nečistot, ke kontrole těsnosti a kvality přilnavosti tmelů. Dále je nutné kontrolovat schopnost skleněné konstrukce odvádět vodu a zamezit její akumulaci. Více o minimálním sklonu skla se dočtete v článku: Minimální sklon skla a doporučený sklon skla a zasklení přístřešku, markýz a světlíků

Všechny spoje a zasklívací spáry je nutné u skleněných konstrukcí chápat jako úložné spoje, které mohou být vystaveny chemickým, biologických, fyzikálním a mechanickým vlivům, proto je nutné respektovat jejich omezenou trvanlivost. Z tohoto důvodu je nutné především exteriérové spoje a spáry pravidelně kontrolovat. Pokud se objeví sebemenší známky odchylky od standardu, je nutné tento spoj nebo spáru opravit, jinak hrozí ztráta integrity systému.

Nekvalitně provedený detail uložení skla.

Minimální intervaly provádění údržby a čistění skla

Skleněné konstrukce a konstrukce se sklem jsou nejvíce zatížené nečistotami a vlhkostí v období podzimu, zimy a jara.  Proto se doporučuje minimální intenzita čištění skla plánovat po listopadu, kdy jsou již opadané listy stromů a následně na konci jara, kdy akumulace sněhu, ledu a věší intenzita dešťů často nahromadí organické nečistoty. V některých případech se doporučuje provádět údržbu a čištění po skončení pylové sezóny, kdy jsou plochy skla vystaveny velkému množství padajícího pylu, která ve spojení s deštěm vytváří lepkavou organickou sloučeninu, která na sebe nalepí různý prach a jiné nečistoty.

Pravidelná údržba a čistění skla by mělo být prováděno pravidelně a mělo by být vyhodnocováno a zaznamenáváno. Jedině tímto způsobem dokážete životnost skla, izolačního skla a zasklení prodlužovat a včas zamezit katastrofickým scénářům, kdy musíte vyměňovat zasklení celé fasády, světlíku nebo střechy.

Pokud vás problematika čištění skla zajímá a chcete se dozvědět více, tak vám doporučuji pořídit si dokument: Systematické čistění a údržba skla ve stavebnictví, kde popisuje standardní přístupy k čištění a odhaluji důvody častých reklamací a chyb, které se majitelé nebo úklidové firmy při údržbě a čištění skla dopouštějí. (PZN: dokument zatím není veřejný)