Zásadní rozdíly v normách na zábradlí v ČR a SK

Od doby, kdy začala platit nová norma ČSN 743305 (2017) tak se stále setkávám s dotazy, proč na Slovensku musí být tak předimenzované sklo v zábradlí. Důvodem je zásadní rozdíl v STN 743305 (2014) a ČSN 743305 (2017).

V čem se tak zásadně liší norma STN a ČSN?

  1. STN i v rodinném domě definuje výšku bočního nárazu z výšky 1 m, kde ČSN připouští výšku nárazu 0,45 m.
  2. STN definuje výšku bočního nárazu 1 m na šikmém zábradlí schodiště, kde ČSN připouští výšku nárazu jen 0,2 m.
  3. STN definuje požadavek na boční náraz pro veřejné prostory z výšky 1,5 m, což nikde v Evropě nikdo nemá, ale ČSN předepisuje výšku nárazu 0,95 m.

Přečtěte si článek ČSN 743305 (2017) vs. STN 743305 (2014), kde jsem zveřejnil tabulky z těchto norem, abyste viděli rozdíl.

Důležité: Přestože norma ČSN připouští použití tepelně tvrzeného skla v bočním zábradlí schodišť, kde hlavní energie nárazu není ve směru kolmém k zábradlí (lidé padají ze schodů dolů, nikoliv do zábradlí), tak vás chci upozornit na skutečnost, že takové zábradlí může být použito jen do určité výšky pádu střepů.

Převezměte si odpovědnost a uvědomte si, že když kalené sklo tl. 8, 10, 12, 15, 19 mm praskne, tak nepadají malé tupé střípky, ale pořádné ostré střepy, které poničí nábytek, podlahy nebo mohou zranit či usmrtit děti a osoby pohybující se v jejich těsné blízkosti.

Já osobně nedoporučuji navrhovat jen kalená skla do šikmého zábradlí, kde hrozí pád střepů z výšky jak 3 m nad zemí. Tam kde se mohou pohybovat malé děti, postižení a lidé se sníženou schopností orientace, tak nedoporučuji ani obyčejné kalené sklo do dveří, sprchových koutů, příček atd.
Nejlepší norma v Evropě

Každému to říkám, ale napíšu to i vám. Česká norma 743305 z roku 2017 patří k nejlepším normám na navrhování zábradlí v Evropě. Autoři vzali to nejlepší ze všech norem, co jsou na trhu a zapojili experty v oboru, aby vytvořili užitečný dokument, který je spojený s vyhláškou zákona 268/2009 Sb.

Co by nemělo chybět v kurzu na navrhování zábradlí se sklem a ze skla?

V novém kurzu chci ukázat:

  • Rozdíly mezi Německou, Českou a Slovenskou normou na zábradlí.
  • Vysvětlit, proč zábradlí není výrobek a proč dodavatelé musí být autorizováni podle požadavků stavebního zákona.
  • Doporučit postupy navrhování zábradlí pomocí tabulek bez potřeby statiky.
  • Vysvětlit, proč každý dodavatel zábradlí musí předkládat statický výpočet.
  • Jaké jsou nejčastější chyby a proč na začali padat skleněná zábradlí (chyby ve výrobě, nekvalitní folie, chyby v navrhování atd.)

Máte-li nějakou zajímavou fotku, která by měla v takovém kurzu být vidět, aby ostatní neudělali podobné chyby nebo kuriozity, tak mi ji pošlete. Vytvářím tento kurz pro nás všechny, abychom v budoucnosti tvořili bezpečnější a lepší prostředí pro naše děti a další generace. Aby mladí inženýři, kteří nemají naše znalosti a zkušenosti nedělali stejné chyby.