Zvlnění PVB folie vrstveného skla u izolačního trojskla

Co vás bude stát chyba ve výrobě vašeho dodavatele, které si jako nevšimnou a vy ji budete muset řešit jako reklamaci skryté vady výrobku? Někdy to jsou náklady v desítkách tisíc korun.

Vizuální kvalita izolačního skla je detailně popsána v normě ČSN EN 1279. Dříve než provedete montáž skla, tak si proveďte vizuální kontrolu kvality průhledu. Pokud se vám skrze sklo špatně dívá, tak může mít skrytou vadu. 

V tomto případě vrstvené sklo bylo vyrobeno se skrytou vadou meziskelní folie, která vytvářela malé na první pohled neviditelné vlnky, která rozostřovali průhled skrze okno.

Zajímá vás vizuální kvalita zasklení oken a dveří?

Na webu www.glasseducation.cz pravidelně publikuji odborné dokumenty a online kurzy a přednášky. 

Vizuální kvalita zasklení oken a dveří

Metodický pokyn pro předávání / přejímání zasklení oken a dveří. Povinná součást vašich nabídek a smluv.