Teplotní lom skla

jednou z nejčastějších příčin praskání skla je od účinků teplotního namáhání. Klasické zasklení odolá rozdílu teplot v ploše a na hraně skla kolem 30°C až 45°C. Pokud má sklo vadu, tak praská už při rozdílu teplot od 15°C do 25°C.

Již od roku 2006 pozoruji a pravidelně si archivuji všechny lomy skla. Za tu dobu jsem vypracoval stovky posudků a mohu říct, že velká většina byla vždy na poruchu způsobenou teplotním napětí ve skle, které způsobilo vznik lomu. 

Velmi málo dodavatelů konstrukcí ze skla zná detailně všechny aspekty, které ovlivňují riziko praskání skla od vzniku rozdílu teplot v ploše a na hraně skla, neposkytují návody k užívání a špatně informují zákazníky o rizikách, které jim do budoucna hrozí, nebudou-li ctít návod k užívání. 

Zajímají vás detailnější informace ohledně teplotního šoku skla?

Na webu www.glasseducation.cz pravidelně publikuji odborné dokumenty a online kurzy a přednášky. 

Teplotní (tepelný) šok skla

Detailní popis praskání skla vlivem teplotního šoku skla spolu s ukázkami z praxe. Dokument, který by měl každý číst dříve, než začne navrhovat nebo si kupovat sklo.