Statický výpočet odolnosti stěny ze skla

Skleněné příčky musí být bezpečnostní a splňovat požadavky norem ČSN EN 1991-1, ČSN 743305, ETAG 003.

Každá skleněná příčka nebo stěna ze skla, která není opatřena žádnými prvky rezidenční ochrany proti pádu z výšky, by měla být navržena tak, aby plnila funkci ochranné zábradlí a odolala bočnímu nárazu 50 kg normovým tělesem. Dále skleněné stěny musí odolávat ve výšce 1,0 až 1,1 m horizontálnímu liniovému zatížení. 

Při statickém návrhu neprovádím jen ověření únosnosti, ale dělám i kontrolu správného uložení a ukotvení skla k nosné části stavební konstrukce. Často se při návrzích zapomíná na spoustu maličkostí, které se v počáteční fázi návrhu mohou zdát zanedbatelné, ale při dlouhodobém užívání mají významný vliv na ekonomicky udržitelnou životnost této konstrukce. 

Zajímají vás požadavky na skleněné příčky a stěny ze skla?

Na webu www.glasseducation.cz pravidelně publikuji odborné dokumenty a online kurzy a přednášky. 

Požadavky na skleněné příčky

Skleněné příčky musí být bezpečnostní a splňovat požadavky norem ČSN EN 1991-1, ČSN 743305, ETAG 003. Přečtěte si informace a požadavky na prosklené stěny.