Skleněné schody a návrh složení skla

Navrhování a statické výpočty složení skla pro skleněné schody provádím podle Německé normy DIN 18008 a předepisuji funkční a bezpečnostní požadavky.

Statický návrh složení skleněných schodů si vyžaduje rozsáhlou znalost z oblasti správného uložení skla do rámu a jeho chování při zatížení. Při navrhování se vždy zaměřuji nejen na správné složení, které odolá normovému zatížení, ale i na funkční a bezpečnostní požadavky zasklení, aby bylo v integritě a mělo předpokládanou ekonomicky udržitelnou životnost. 

Pokud skleněné schody nebo skleněnou podlahu nepoužíváte tak, jak byla navržena, jak se očekává, že ji budete zatěžovat, udržovat a čistit, tak není možné dosahovat záměru, který od zasklení očekáváte. Nejčastěji se při návrhu skleněného schodiště zapomíná na funkční a bezpečnostní požadavky a pozornost se zaměřuje jen na estetiku a únosnost. Pak skla nemají očekávanou životnost a klienti jsou nespokojení.

Zajímají vás požadavky na pochozí skla a částečně pochozí skla?

Na webu www.glasseducation.cz pravidelně publikuji odborné dokumenty a online kurzy a přednášky. 

Pochozí a částečně pochozí skla

Požadavky na pochozí skla a částečně pochozí skla podle nejnovějších znalostí inspirované německou normou DIN 18008. Užitečný pro každého projektanta a dodavatele skleněné podlahy (*.docx).