Přístřešek se sklem - statický návrh

Navrhování a statické výpočty složení skla pro přístřešky ze skla nebo se sklem provádím podle Německé normy DIN 18008. Zatížení navrhuji podle EN 1991-1-1, EN 1991-1-4, EN 1991-1-3, předepisuji funkční a bezpečnostní požadavky. Kontroluji hydroizolační schopnost po dobu ekonomicky udržitelné životnosti.

Tento atypický přístřešek se sklem pro kola si vyžadoval každou tabuli skla navrhnout na účinky zatížení větrem a sněhem podle ČSN EN 1991-1-3 a 4. Díky tomu, že se jednalo o atypickou konstrukci přístřešku, která v sobě kombinovala různé rozměry, vzdálenosti otvorů a velké přesahy přes okraj, tak bylo nutné ověřit, zda chování skla při zatížení od vlastní hmotnosti nebo kombinaci zatížení větru a sněhu budou mít vliv na hydroizolační schopnost jednotlivých spojů. 

Díky rozdílným průhybům jednotlivých atypických tabulí skla skleněného přístřešku pro kola jsme museli volit silnější skla a předepsat manuál k údržbě a čištění, který bude zohledňovat vznik smykového namáhání mezi spoji skla. Pokud se při návrhu opomene návrh tmelené spáry v závislosti na průhybu konstrukce a jednotlivých tabulí skla, dochází k potrhání tmelené spáry a zatékání. 

Zajímají vás požadavky na skleněné markýzy a přístřešky?

Na webu www.glasseducation.cz pravidelně publikuji odborné dokumenty a online kurzy a přednášky. 

Požadavky na markýzy a přístřešky

Detailně vypracovaný dokument o navrhování skleněné markýzy a přístřešků se sklem. Obsahuje návrhové tabulky a návod na navrhování skla bez statiky.