UKÁZKY MÝCH POSUDKŮ

Od roku 2016 se specializuji na ploché sklo ve stavebnictví, dopravních prostředcích a elektronice. Vypracoval jsem již:

0
zakázek

STATICKÉ VÝPOČTY A 3D SIMULACE ÚNOSNOSTI A ODOLNOSTI ZASKLENÍ

DIAGNOSTICKÉ EXPERTNÍ / ZNALECKÉ POSUDKY PORUCH A VAD ZASKLENÍ