STATIKA PLOCHÉHO SKLA

O roku 2006 jsem zpracoval stovky statických posudků na ploché sklo. Díky specializovanému software provádím 3D simulace dynamického nárazu a výpočet chování skla od vlivu tlakových vln.

0
zakázek

Statik na sklo – rázová zkouška dle ČSN 743305 (2017)

Jak probíhá počítačová (3D numerická simulace) rázová zkouška normovým tělesem, která simuluje pád člověka na zasklení ochranného zábradlí?

Rázová zkouška skleněného zábradlí se provádí za účelem prokázání bezpečnosti zábradelní konstrukce a zábradelní výplně ze skla při nárazu osoby.

Protože norma ČSN 743305 (2017) umožňuje rázovou zkoušku skleněného zábradlí provádět i pomocí 3D numerické simulace, tak tyto rázové zkoušky provádím ve speciálním software pro statiku skla SJ-MEPLA.

Průběh počítačové 3D rázové zkoušky skleněného zábradlí

Protože při zkoušce je třeba přihlédnout k vlivu provozních podmínek (teplota a vlhkost prostředí) na pevnost výplně a jejího uchycení tak, aby odpovídala nejhorším provozním podmínkám ve vztahu k materiálu výplně, tak numerická (počítačová) simulace je ideálním nástroj, kdy nemusíte sklo vkládat do mrazáku nebo ho ve specializované komoře ohřívat a pak provádět boční náraz. Počítač umožňuje simulovat provozní podmínky.

U statického dynamického výpočtu nárazu normového tělesa se simuluje náraz tělesem o hmotnosti 50 kg popsaným v normě ČSN EN 12600.

Výška bočního nárazu do skla je stanovená podle tabulky, kterou uvádím v jedné ze svých rad v poradně: Jaké jsou výšky bočního nárazu u zábradlí, příčky, výtahu, okna, lop?

Bod nárazu se volí do míst s nejmenší odolností výplně. Místo nárazu do skleněné zábradelní výplně je vymezen těmito odstupy:

Odstup od sloupku, madla, uložení skleněné výplně, bodového úchytu≥250 mm
Odstup od pochůzné plochy (dolní mez)≥500 mm
Odstup od pochůzné plochy (horní mez)≤1500 mm
Odstup od volné hrany výplně≥100 mm

Rázová zkouška izolačního skla s funkcí ochranného zábradlí

V případě použití izolačního skla jako zábradelní výplně s vrstveným sklem na straně nárazu, nesmí dojít k porušení vnější tabule nebo musí být porušena jedním z následujících definovaných způsobů:

a) vznikne velký počet úlomků, ale není dovolen vznik střihové trhliny. Pokud dojde k uvolnění úlomků ze zkušeného vzorku do 3 minut po nárazu, nesmí dohromady vážit více než je hmotnost odpovídající 10 00 mm2 původního zkušebního vzorku. Největší jednotlivý úlomek musí vážit méně, než je hmotnost odpovídající 4 400 mm2 původního zkušebního vzorku.

b) Dojde k rozpadu a 10 největších úlomků bez prasklinek posbíraných do 3 min. po nárazu a společně zvážených do 5 min. po nárazu nesmí vážit více než je hmotnost odpovídající 6 500 mm2 původního zkušebního vzorku.

V případě, že dojde k nárazu člověka do zábradlí (izolačního skla) a dojde k jeho poškození, je nutné ihned zajistit prostor před, za a pod zábradlím. Skleněná výplň dále nemá předpokládanou odolnost na účinky větru nebo jiných zatížení a hrozí její vypadnutí!

Jinými slovy lze říci, že zábradlí, do kterého narazil člověk a došlo k jeho rozbití, není již bezpečné a funkční a je nutné bezprostředně hned po této události zajistit bezpečnost osob pohybujících se v těsné blízkosti a pod poškozeným zábradlím (izolačním sklem).

Pomůžu vám!

Zavolejte mi nebo mi napište email. Na každý telefonický nebo emailový požadavek odpovím do 48 hodin.

Ze začátku jsem byl překvapený, co vše po mě chcete, ale pak jsem pochopil, jak máte rozsáhlé znalosti a hlavně zkušenosti. Statiku skla už dělá každý statik, ale jen málo z nich mají zkušenosti ze znaleckých posudků. Několikrát jste nám již odhalil chyby v uložení a nepřesnosti v projektech, které by nás stáli desítky tisíc korun, proto vás rád doporučím.
Antonín PolášekMontáže skla

Mohlo by vás zajímat: