STATIKA PLOCHÉHO SKLA

O roku 2006 jsem zpracoval stovky statických posudků na ploché sklo. Díky specializovanému software provádím 3D simulace dynamického nárazu a výpočet chování skla od vlivu tlakových vln.

0
zakázek

Statik na sklo – požadavky na uložení skla do zábradlí

Jaké má být uložení sklo v ochranném zábradlí, aby splňovalo zábradelní normu ČSN 743305?

Statický výpočet únosnosti skla, které musí splňovat požadavky na ochranu před pádem osob, musí splňovat minimální požadavky na uložení skla.

V textu: Co potřebuji před statickým výpočtem skleněného samonosného zábradlí nebo zábradlí se skleněnou výplní popisuji jednotlivé typy skleněného zábradlí a uvádím obrázek, jak tyto typy ochranného zábradlí vypadají.

Přečtěte si článek věnující se požadavkům na bodové uložení skla a prohlédněte si 10 způsobu bodového uložení skla.

Požadavky na uložení skla v zábradlí dle jednotlivých skupin

skupina A1, B

hloubka uložení jednoduchého skla je nejméně 12 mm, avšak ne méně než 1,5 násobek tloušťky skla, přičemž musí být použity podložky v souladu s doporučením výrobce skla nebo podle norem pro zasklívání;

skupina A2, C

při dvoustranném nebo třístranném uložení je hloubka uložení skla nejméně 18 mm;

skupina A3, D

v případě bodového uložení musí způsob uložení odpovídat schválené dokumentaci a doporučení výrobce skla na rozměry a polohu otvorů v tabuli a uložení vzorku podrobenému zkoušce typu s vyhovujícím výsledkem;

skupina E

hloubka uložení skla na spodní straně by mělo být nejméně 100 mm; menší hloubka uložení je podmíněna provedením nárazové zkoušky funkčního vzorku. U provedení s uchycením přes vrtané otvory nebo výřezy, musí být tyto provedeny v souladu s doporučením výrobce skla.; tloušťka a tvar patní desky musí být dimenzovány podle platných technických norem pro navrhování nosných kovových konstrukcí a musí být doložen statický výpočet.

U zábradlí bez madla musí být zajištěno, aby horní hrany skleněných tabulí neměly vzájemný odstup ve směru kolmém na rovinu zábradlí větší než 5 mm.

Při viditelném poškození skla zábradlí nebo zábradelní výplně ztrácí zábradlí svoji ochrannou funkci a ochrana proti pádu musí být zajištěna jiným způsobem a skleněná tabule musí být neprodleně vyměněna.

Pomůžu vám!

Zavolejte mi nebo mi napište email. Na každý telefonický nebo emailový požadavek odpovím do 48 hodin.

Ze začátku jsem byl překvapený, co vše po mě chcete, ale pak jsem pochopil, jak máte rozsáhlé znalosti a hlavně zkušenosti. Statiku skla už dělá každý statik, ale jen málo z nich mají zkušenosti ze znaleckých posudků. Několikrát jste nám již odhalil chyby v uložení a nepřesnosti v projektech, které by nás stáli desítky tisíc korun, proto vás rád doporučím.
Antonín PolášekMontáže skla

Mohlo by vás zajímat: