STATIKA PLOCHÉHO SKLA

O roku 2006 jsem zpracoval stovky statických posudků na ploché sklo. Díky specializovanému software provádím 3D simulace dynamického nárazu a výpočet chování skla od vlivu tlakových vln.

0
zakázek

Statik na sklo – bodově uložené sklo

Jaké jsou požadavky na statický výpočet bodově uloženého skla?

Při navrhování bodově uloženého skla je vždy nutné mít na paměti, že sklo ve stavebnictví je v podstatě jen ztuhlou kapalinou a při statickém návrhu správné tloušťky tabule skal je třeba uvažovat s jeho specifickými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi.

Statický návrh bodově uloženého skla je velmi specifický a na empirické zkušenosti náročný proces, který si vždy vyžaduje 3D numerickou simulaci metodou konečných prvků.

10 způsobů bodového uložení skla

Při numerické simulaci průběhů napětí ve hmotě a na povrchu tabule skla se provádí statické výpočty na reálném 3D modelu způsobu uložení skla. To znamená, že v software vymodeluji 1:1 přesný 3D model ocelového bodu nebo držáku. Statické výpočty provádím na těchto způsobech bodového uložení skla.

01 - Klasické bodové uložení skla

Nejčastěji používané bodové uložení skla, kde je sklo v otvoru sevřeno pomocí dvou ocelových držáků stejného poloměru. 

02 - Bodové uložení se zapuštěnou hlavou

Estaticky žádaný prvek bodového zapuštění ocelového držáku skla. Zapuštění hlavy držáku je provedenou v jedné tabuli skla tak, že kónický tvar není skrz celou tabuli skla (výška hk).

03 - Zakrytá zapuštěná hlava ve vrstveném skle

Tento druh bodového uložení skla si vyžaduje specifický způsob výpočtu a především speciální technologii výroby (pozor na delaminaci)

04 - Nalepený ocelový držák skla

Lepení ocelových držáků na sklo je jednou z variant, kterou lze využít při řešení netradičního připevnění skla. Doporučuji toto řešení aplikovat v interiérech.

05 - Klasický ocelový držák izolačního skla

Talířový držák skla je vložen do izolačního skla a drží jednu z tabulí. Tato tabule musí být vždy vyrobená jako vrstvené bezpečnostní sklo.

06 - Ocelový držák izolačního skla se zapuštěnou hlavou

Žádané technické řešení, kdy v dutině izolačního skla není vidět hlava talířového držáku.

07 - Kruhový svorkový držák hrany skla

Typické uložení výplní ochranného zábradlí se sklem. Min. hloubka uložení skla je 25 mm.

08 - Obdélníkový svorkový držák hrany skla

Typické uložení výplní ochranného zábradlí se sklem. Min. hloubka uložení skla je 25 mm.

09 - Obdélníkový přidržovač hrany skla

Tento druh uložení se využívá při zasklívání lehkých obvodovývh plášťů. Min. hloubka uložení skla je 25 mm.

10 - Kruhový přidržovač hrany skla

Tento druh uložení se využívá při zasklívání lehkých obvodovývh plášťů. Min. hloubka uložení skla je 25 mm.

Přesný popis použitých materiálů v bodovém uložení 

Všimněte si na každém z výše zobrazených obrázků, že pro numerickou 3D simulaci je nutné skutečně zadat veškeré mechanické a fyzikální parametry jednotlivých použitých materiálů a jejich reálné tloušťky.

Největší tajemství výrobců ocelových bodů a držáků tkví právě v jednotlivých nosných a distančních profilech, které oddělují sklo od kovových částí držáku.

Ze zkušeností z provedených stovek výpočtů mohu říct, že vždy jsou největší špičky napětí v místě otvorů nebo v místě připevnění skla. Proto je velmi důležité, jaké jsou použity podložky, jakou mají tloušťku, tvrdost a houževnatost.

Životnost bodově uloženého skla je závislá na kvalitě všech použitých materiálů a přesnosti výroby.

Pomůžu vám!

Zavolejte mi nebo mi napište email. Na každý telefonický nebo emailový požadavek odpovím do 48 hodin.

Ze začátku jsem byl překvapený, co vše po mě chcete, ale pak jsem pochopil, jak máte rozsáhlé znalosti a hlavně zkušenosti. Statiku skla už dělá každý statik, ale jen málo z nich mají zkušenosti ze znaleckých posudků. Několikrát jste nám již odhalil chyby v uložení a nepřesnosti v projektech, které by nás stáli desítky tisíc korun, proto vás rád doporučím.
Antonín PolášekMontáže skla

Mohlo by vás zajímat: