STATIKA PLOCHÉHO SKLA

O roku 2006 jsem zpracoval stovky statických posudků na ploché sklo. Díky specializovanému software provádím 3D simulace dynamického nárazu a výpočet chování skla od vlivu tlakových vln.

0
zakázek

Statik na sklo a statický výpočet zábradlí se sklem a ze skla

Co potřebuji před statickým výpočtem skleněného samonosného zábradlí nebo zábradlí se skleněnou výplní?

Jako expert na stavební sklo před každým statickým výpočtem skleněného zábradlí od svých klientů požaduji příslušnou dokumentaci. Velmi často dostanu jen dokumentaci pro stavební povolení, což není vhodné.

Přečtěte si článek: 10 otázek, který by si měl položit každý investor při předávání oken, dveří, markýzy, zábradlí či jiné konstrukce ze skla nebo se sklem.

Statické výpočty skleněného zábradlí se musí provádět pomocí 3D simulace metodou konečných prvků. Proto pro kvalitní výpočet vždy potřebuji:

  • Prováděcí nebo výrobní (dílenskou) dokumentaci.
  • Detaily uložení skla v zábradlí v měřítku 1:1 s technickým popisem všech použitých materiálů.
  • Technickou zprávu, která bude popisovat záměr a účel ochranného zábradlí „ze skle“ nebo „se sklem“ nejen z pohledu norem, ale i očekávání investora, architekta a dodavatelů (zasklívací podmínky, výrobková omezení a odchylky).
  • Popis normového a očekávaného zatížení, které na sklo v průběhu montáže, užívání a životnosti může působit.
  • Informaci o očekávané délce ekonomicky udržitelné životnosti zábradlí.
  • Informace o způsobu údržby a užívání.

Před statickým výpočtem vám zašlu speciálně vytvořený kontrolní seznam všech požadavků, které je potřeba zohlednit a které vstupují do výpočtu. Tento dokument je součástí vaší objednávky a naší vzájemné spolupráce.

Ilustrativní obrázek numerické simulace nárazu člověka v různých místech skleněného zábradlí.

Co dělat, když většinu požadovaných dokumentů nemáte?

Nic se neděje. Pokud nemáte odborně zpracovanou dokumentaci, tak to není překážkou k tomu, abych vám mohl navrhnout složení skla a provést statický výpočet. Má to však jeden háček.

Když nemáte v integritě vaší technickou dokumentaci – celou, kompletní, nenarušenou, neporušenou, schopnou a v dobré kondici, tak se nedá předpokládat, že i samotná výroba a realizace bude v integritě – celá a kompletní. Pokud něco není již od začátku celé a kompletní, tak to může fungovat, jen se nedá spoléhat, že konstrukce bude mít očekávanou ekonomicky udržitelnou životnost, plnou funkčnost a provozu schopnou bezpečnost.

Součástí mých statických posudků na sklo, které vycházejí z nekompletní nebo nepřesné dokumentaci ve svém závěru popisují, že posudek je jen odpovědí na současnou úroveň a stupeň projektové dokumentace a pokud dojde k nějaké změně, tak tento statický posudek nelze považovat za platný a je nutné ho aktualizovat.

"Pomůžu vám navrhnout správné složení a tloušťku skla tak, abyste měli jistotu a přehled možných způsobů řešení, funkčních a normových bezpečnostních požadavků. Nenavrhuji jen složení skla, ale kontroluji i jeho správné uložení."

Druh statického výpočtu zábradlí se sklem nebo zábradlí ze skla

Zasklení s funkcí zábradlí nebo zábradelní výplně se dělí do několika skupin, podle kterých zpracovávám statické výpočty a návrh skla do zábradlí.

Podle způsobu použití se skleněná zábradlí a výplně chránící před pádem třídí do těchto skupin:

A – zasklení na výšku místnosti plnící funkci zábradlí – všechny typy uložení skla;

B – čtyřstranně podepřená tabule uložená samonosným madlem;

C – třístranně nebo dvoustranně uložená tabule skla;

D – bodově uchycené skleněné výplně;

E – samonosná )upevněné v úrovni pochůzné plochy) skleněná zábradlí se souvislým madlem neseným tabulemi skla nebo bez madla.

Prosklené stěny na výšku místnosti oddělující pochůznou plochu od volného prostoru plnící funkci zábradlí – skleněné příčky. Celá konstrukce stěny musí být dimenzována podle ČSN EN 1991-1 včetně ukotvení nosných prvků stěny. Skleněná výplň musí splňovat požadované parametry zatížení zábradelní výplně minimálně do výšky 850 mm.

Pomůžu vám!

Zavolejte mi nebo mi napište email. Na každý telefonický nebo emailový požadavek odpovím do 48 hodin.

Ze začátku jsem byl překvapený, co vše po mě chcete, ale pak jsem pochopil, jak máte rozsáhlé znalosti a hlavně zkušenosti. Statiku skla už dělá každý statik, ale jen málo z nich mají zkušenosti ze znaleckých posudků. Několikrát jste nám již odhalil chyby v uložení a nepřesnosti v projektech, které by nás stáli desítky tisíc korun, proto vás rád doporučím.
Antonín PolášekMontáže skla

Mohlo by vás zajímat: