STATIKA PLOCHÉHO SKLA

O roku 2006 jsem zpracoval stovky statických posudků na ploché sklo. Díky specializovanému software provádím 3D simulace dynamického nárazu a výpočet chování skla od vlivu tlakových vln.

0
zakázek

Jaké statické posudky provádím

Předností mých statických výpočtů jsou mé zkušenosti z oblasti diagnostiky poruch a vad, konzultací přímo ve výrobě a v terénu. Stavebnímu sklu se věnuji komplexně od výroby až po jeho recyklaci. Když navrhuji sklo, navrhuji ho tak, aby můj návrh byl v integritě - celý a kompletní, nenarušený, spolehlivý, bezpečný, funkční a má ekonomicky udržitelnou životnost. Vždy ctím, užívám si a dodržuji normy, předpisy a zákony dané země, ve které bude počítaný produkt užíván.

Cena mých posduků začíná na 25.000,- Kč bez DPH (1.000,- EUR)

Jaké statické výpočty provádím

Specializuji se především na ploché sklo ve stavebnictví. Mohu vypočítat i jiné konstrukce ze skla jako například ploché sklo do obráběcího centra, laboratoří, dopravních prostředků a výstavních uměleckých exponátů. 

Zábradlí ze skla a se sklem

Navržení skleněného zábradlí si vyžaduje provést nejen 3D simulaci liniového zatížení dle ČSN EN 1991-1-1, ale i dynamickou rázovou zkoušku pomocí normového tělesa dle ČSN EN 12600. Pomocí těchto statických výpočtů vám pomohu navrhnout správné složení a tloušťku skla, která bude odpovídat vaším požadavkům a očekávání. Posouzení zábradlí ze skla provádím podle nejnovějších norem a předpisů. Vždy rozlišuji návrhy skla pro exteriérová a interiérová ochranná zábradlí.

Přečtěte si více o tom, jak se dělá statický posudek na skleněné zábradlí.

Markýzy a zasklení přístřešků

Jakékoliv zasklení nad hlavami lidí v exteriéru, musí být navrženo podle místních sněhových a větrných podmínek. Proto provádím návrh druhu zatížení dle ČSN EN 1991-1-3 a 4. Kontroluji konstrukci na mezní stavy použitelnosti a únosnosti, kontroluji kvalitu uložení a uživatelskou a bezpečnostní funkčnost.

Příčky - prosklené nenosné stěny

Statický návrh správného složení a tloušťky skla prosklené nenosné stěny si vždy vyžaduje detailnější analýzu prostředí a jeho způsobu užívání. Své návrhy provádím podle ETAG 003, ČSN 743305, ČSN EN 1991-1-1, DIN 18008.

Schody a skleněné podlahy

Statický návrh skleněných schodů a prosklených podlah není jen o výpočtu únosnosti skla, ale o funkčních a bezpečnostních požadavcích na podlahy a schody. Velmi často se zapomíná na požární odolnost a bezpečnost práce, proto u těchto konstrukcí doporučuji nejdříve objednat konzultaci, než se pustíte do hledání řešení. Pomůžu vám odhalit rizika a všechny legislativní a normové požadavky.

Atypické nepravidelné tvary

Sklo je specifickým materiálem, který si vyžaduje u nepravidelných tvarů provádět numerickou 3D simulaci metodou konečných prvků (MKP). Vymodeluji nejen sklo, ale i jeho ukotvení a pak provedu posouzení, jak se tabule skla chová při předpokládaném zatížení větrem, sněhem, člověkem, teplotou, dynamickým nárazem a tlakovou vlnou.

Izolační dvojskla, trojskla a čtyřskla

Vždy tvrdím, že izolační sklo je nejsložitější skleněný stavební prvek, který si vyžaduje rozsáhlé numerické simulace, ve kterých se započítává i tlak v dutině, teplota okolí a rozdíl nadmořské výšky. Výpočet izolačního skla na účinky zatížení se vyplatí u nepravidelných tvarů nebo atypických konstrukcí.

Výtahové šachty a klece ze skla

Problematika navrhování skla pro výtahové šachty a klece vychází z normy ČSN EN 81. Normu jsme detailně nastudoval a proto vím, jak navrhovat sklo, aby vyhovělo všem požadavkům a předpisům pro zasklení výtahů.

Bazény a jejich stěny

Prosklené stěny bazénů, skleněná dna a průhledy do nádrží za skla se musí navrhovat pomocí numerické simulace, kde se zkoumá, jak se sklo bude chovat nejen za předpokládaných optimálních podmínek napuštění vody, ale při vypouštění a bez vody. Sklo v bazénu nepraská vlivem zatížení, ale vlivem teplotních šoků a chyb v užívání.

Světlíky a podhledy

Šikmá a horizontální zasklení v provedení z izolačního skla musí splnit velké množství požadavků a předpisů na bezpečnost, funkčnost a životnost. Přestože návrh skla není nijak odlišný od běžných standardů, tak se u těchto konstrukcí setkávám s problémy s ekonomicky udržitelnou životností. Chyby v návrhu uložení, spojení a tloušťky skla mají vliv na funkčnost a především životnost.

"Pomůžu vám navrhnout správné složení a tloušťku skla tak, abyste měli jistotu a přehled možných způsobů řešení, funkčních a normových bezpečnostních požadavků. Nenavrhuji jen složení skla, ale kontroluji i jeho správné uložení."

Co často požaduji pro vypracování statického návrhu složení a tloušťky skla

 • 1
  Popis požadavků a představ, co od konstrukce očekáváte a to nejen z pohledu únosnosti, ale především z pohledu estetiky, funkčnosti a ekonomicky udržitelné životnosti.
 • 2
  Výkres tvaru skla spolu s detailem uložení skla. Popis způsobu uložení a technické listy nebo odkaz na systémové kotvící prvky.
 • 3
  Návod k údržbě a užívání spolu se zasklívacími podmínkami.
 • 4
  V případě atypické výroby na zakázku je potřeba ke statice skla dodat i výrobní výkresy, které jsou nedílnou součástí příslušné technické dokumentace.

"Při atypickém řešení konstrukce ze skla doporučuji dohodnout společnou schůzku s investorem, kde ve vaší přítomnosti s vaším zákazníkem probereme celou konstrukci z pohledu specialisty / experta na sklo a pohledu architekta, zákazníka, výrobce a dodavatele. Spousta klientů si až při rozhovoru se mnou uvědomí, jakou má sklo ekonomicky udržitelnou životnost, bezpečnost, rizika a kolik skleněná konstrukce bude stát do budoucna."

Pomůžu vám!

Zavolejte mi nebo mi napište email. Na každý telefonický nebo emailový požadavek odpovím.

Ze začátku jsem byl překvapený, co vše po mě chcete, ale pak jsem pochopil, jak máte rozsáhlé znalosti a hlavně zkušenosti. Statiku skla už dělá každý statik, ale jen málo z nich mají zkušenosti ze znaleckých posudků. Několikrát jste nám již odhalil chyby v uložení a nepřesnosti v projektech, které by nás stáli desítky tisíc korun, proto vás rád doporučím.

Antonín PolášekMontáže skla