Příčiny prasknutí tepelně tvrzeného bezpečnostního skla

Dojde-li k prasknutí tepelně tvrzeného bezpečnostního skla, tak to hned poznáme. Sklo se totiž díky vnitřnímu napětí rozpadne na malé kousky, které často zaplní celou podlahu v místnosti. Během své praxe, kdy jsem vypracoval již od roku 2006 k dnešnímu dnu přes 900 posudků na sklo, jsme vytvořil seznam nejčastějších příčin (důvodů) praskání tepelně tvrzeného bezpečnostního skla (někdy nazývaného jako kaleného skla).

Příčiny (důvody) praskání tepelně tvrzeného bezpečnostního skla (kaleného skla)

  • Dochází k nesprávnému zacházení s jednotlivými tabulemi tepelně tvrzeného skla. Děje se tak většinou při přepravě, skladování na stavbě anebo samotné manipulaci a montáži skla. Neopatrným počínáním může dojít k poškození hrany, což může mít za následek, že sklo i při velmi malém zatížení samovolně praskne. Při nevhodné montáži může dojít na první pohled k neviditelnému poškození nebo nevhodnému propojení skla s nosnou konstrukcí, což se může projevit v budoucnosti samovolným prasknutím skla při vyvinutí malé síly.

„Montoval jsem si skleněné dveře svépomocí. Při manipulaci se skleněnými dveřmi, se kterým jsem nikde nebouchl a manipuloval jsme s nimi šetrně, se mi sklo z ničeho nic rozpadlo v rukách. Padající střepy mi poškodily (poškrábaly) podlahu a okolní nábytek.“

  • Vystavení skla vysokému tlaku nebo zatížení od nosné konstrukce v místě uložení skla. Stavební sklo by mělo být v rámu uloženo tak, aby umožňovalo dilatační pohyby a nemělo by přenášet zatížení od nosné konstrukce (pokud k těmto účelům není staticky navržené a specialistou na sklo posouzené). V případě vystavení tepelně tvrzeného bezpečnostního skla dlouhodobému zatížení, na které nebylo navrženo, může dojít k samovolné explozi.

„V noci se ozvala rána a pak jsme jen slyšeli padající střepy. Když jsme zjistili, co se stalo, tak jsme byli překvapeni, že došlo samovolnému prasknutí jedné tabule samonosného skla zábradlí.“

  • Vystavení tepelně tvrzeného bezpečnostního skla lokálním účinkům vysokých teplot. Především v oblasti hran, kdy například při montážní práci dojde k lokálnímu přehřátí skla (svařování, broušení, obrušování, natavování) vznikají malé mikrotrhliny „studené praskliny“, které snižují pevnost a zvyšují riziko samovolné exploze tepelně tvrzeného bezpečnostního skla
  • Dodání skla, které v sobě má krystalické nečistoty nebo inkluzi sulfidu nikelnatého (NiS). Hmota stavebního skla není absolutně homogenní. U klasického sodnovápenatokřemičitého skla tyto nečistoty nic nezpůsobují, ale vneseme-li do hmoty skla předpětí při tepelném tvrzení, tak tyto nečistoty snižují účinky předpětí a mohou způsobit samovolnou explozi skla. Více o fenoménu samovolné explozi kaleného skla přítomností sulfidu nikelnatého si můžete přečíst v článku: Jak reklamovat samovolně prasklé sklo