Přehřívání zimní zahrady v létě

Neexistuje léto, kdy by se mi neozval nespokojený majitel rodinného domu, který si stěžuje na přehřívání zimní zahrady. Možná byste si řekli, že to je snad jasné, že se zimní zahrada bude přehřívat, ale co když očekávání majitele rodinného domku byla taková, že zimní zahrada rozšíří jeho obývací pokoj, ve kterém se teď nedá obývat, protože v létě je jednoduše řečeno místnost přehřátá?

Přestože zákon přesně popisuje požadavek na přehřívání místností, tak existuje jen málo dodavatelů zimních zahrad, kteří by vám při uzavírání smlouvy o dílu předali i výpočet, ve kterém by definovali zatížení vzniklé obytné nevýrobní místnosti bez vnitřních zdrojů tepla na tepelné zisky od slunečního záření.

Jak si vybrat zimní zahradu?

Je až paradoxní, že zimní zahrada se jmenuje zimní, když nejčastější problém všech lidí je v letním období. Jeden klient mi napsal: „Prosím o pomoc. Moje zimní zahrada se letním skleníkem, ve kterém se nedá obývat.“

Jíž dlouhá léta existuje norma ČSN 730540-2, která definuje stavebně fyzikální požadavky na stavební konstrukce, které zajistí pohodu prostředí obytných místností. Dokonce je tato norma postavena na úroveň zákona, jelikož se na ní odkazuje vyhláška zákona č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby. Tato norma definuje:

  • intenzitu větrání
  • pokles dotykové teploty podlahy v zimním období
  • tepelnou stabilitu v zimním i letním období
  • součinitele prostupu tepla

Jakou teplotu v interiéru může mít v létě zimní zahrada?

Podle normy ČSN 730540-2, která je postavena na úroveň vyhlášky zákona č. 268/2009 Sb. je maximální teplota vzduchu v interiéru kritické místnosti 27°C. Norma také připouští, že po dobu 2 hodin může teplota být i o 2°C což znamená, že byste mohli v letním období naměřit v interiéru zimní zahrady maximální teplotu 29°C.

Bohužel většina dodavatelů zimních zahrad tento zákonný požadavek neřeší, a tak svým klientům dodávají zimní zahrady, kde se v létě nedá obývat a v zimě bez teplých ponožek posedávat u čtení knih.

Netvrdím, že zimní zahrada se nebude nikdy přehřívat, ale uvádím zde požadavky normy a vyhlášky zákona. To znamená, že pokud dodavatel chce být předvídatelný, transparentní a v integritě, tak svému klientovy musí srozumitelnou formou sdělit, co znamená dát slovo. Což znamená:

  • Bude dělat to, co řekl, že udělá a udělá to včas a tak, jak to mělo být uděláno.
  • Bude dělat to, co vím, že má dělat a udělá to včas a tak, jak to mělo být uděláno.
  • Bude dělat to, co se očekává, že má dělat i když to výslovně nebylo řečeno a udělá to včas a tak, jak to mělo být uděláno.
  • Bude si stát za svým slovem a každý, i on sám, se bude moci spolehnout, že jeho slovo najde v realitě.
  • To, co řekl, bude znamenat to, co řekl.
  • Bude si užívat a dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení, normy a jiné předpisy země a společenství, ve kterém se zrovna nachází.

Co tím chci říct?

Nevadí, že zimní zahrada nesplňuje požadavky normy a vyhlášky zákona, ale je nutné o tom investora informovat a srozumitelně komunikovat, aby se mohl spolehnout na slovo svého dodavatele a nekupoval produkt se skrytou vadou. Být v integritě a ctít své slovo znamená, že není za každou cenu nutné dodržovat vše, co je v normách a zákonech, ale ctít si své slovo a transparentně a jasně umět komunikovat, co znamená vaše slovo a umět si převzít odpovědnost za následky při nedodržení norem, zákona a předpisů.

Každý dodavatel by měl svému zákazníkovy předlož návod k užívání produktu, který mu dodal. To znamená, že by každý uživatel měl být srozumitelně seznámen s tím, jak používat svou zimní zahradu, aby se mu v letním období nepřehřívala.

Pokud máte potíže s přehříváním zimní zahrady a váš dodavatel vám tvrdí, že vše udělal správně, tak si nejdříve proveďte své osobní měření nárůstu teploty vzduchu v zimním nebo letním období. Naměřené hodnoty mi pošlete a dohodneme se, jak dále postupovat. Ve většině případů postačila konzultace nebo inspekce současného stavu, která dodavatele nasměruje a vyzve k doplnění chybějících informací.