PORADNA NA SKLO

ZEPTEJTE SE EXPERTA NA STAVEBNÍ SKLO

Žádost o radu posílejte spolu s fotografiemi a stručným popisem na email kancelar@sazovsky.cz

Zamlžení, změna barevnosti až oslepnutí skla

Dotaz: Po 3 letech používání velkých oken se nám začala na vnitřních plochách izolačního skla vytvářet mlha, která vždy v průběhu dne zmizela. Hned jsme kontaktovali dodavatele, ale ten nám řekl, že je to normální jev, že vzniklé zamlžení skla zmizí. Za pár měsíců nám bude končit pětiletá záruka na zasklení a když se podívám na skla, tak vidím, jak sklo začalo měnit barvu. Je to našedlý/modravý povlak. Jako kdyby bylo okno zakouřené.

Mám obavu, že pokud to nebudu řešit, tak za další rok nebo dva skrze skla už ani neuvidíme a budu muset řešit drahou výměnu zasklení. Můžete mi prosím poradit, jak řešit reklamaci, jak mám správně formulovat svůj požadavek a jak postupovat?

Odpověď: Stavební sklo má velkou chemickou odolnost, avšak tato odolnost je závislá na jeho chemickém složení, prostředí jeho umístění, teplotě prostředí, tlaku, vlhkosti, zatížení a jiných okolnostech. Chemická koroze skla, mezi skláři nazývaná – oslepnutí skla je nevratný a neodstranitelný děj. Nejčastější výskyt je u skla, které je špatně skladované, nevhodně zabudované nebo poškozené.

Jak vzniká chemická koroze – oslepnutí skla?

Mezi zabudovaným nebo skladovaným plochým sklem, kde není zajištěno volné proudění vzduchu, snadno dochází při změnách teploty ke kondenzaci vodních par na povrchu skla. Tento jev se odehrává i u izolačního skla, které má poškozené hermetické uzavření dutiny. Následně dochází k uvolnění alkálií z povrchu skla a k hydrolytickému rozkladu povrchu skleněných ploch. Po určité době je povrch naleptán do takové hloubky, že koroze je vizuálně patrná a není možné jí jednoduše odstranit. Vedle naleptání vznikají na povrchu usazeniny silikátů, které korozi ještě zesilují. Pokud však dochází k přirozenému odstraňování uvolněných alkálií z povrchu, například na okenních sklech běžných oken, k tomuto jevu prakticky nedochází. Lze tedy konstatovat, že koroze je způsobena současným působením vlhkosti ze vzduchu, změnami teploty a nevhodným uložením nebo zabudováním skleněného výrobku. Koroze se projevuje matovými až irizujícími skvrnami, které mohou vést až k oslepnutí skla.

Co se pravděpodobně stalo s vašimi skly?

Izolační sklo je v průběhu roku vystaveno velkým stavebně fyzikálním změnám – teplota a tlak. Když jsou izolační skla špatně vyrobená, nevhodně zabudována nebo mají skrytou vadu v podobě nepřesností v obvodovém těsnění dutiny izolačního skla, tak dochází k pronikání vlhkosti do meziprostoru mezi skla, kde se tato vlhkost vysráží na vnitřním povrchu skla.

V dutině izolačního skla je velmi často na povrchu skla nanesen speciální povlak z nízkoemisních kovů, který je velmi citlivý na vlhkost. Když zvlhne, tak začne oxidovat a vytvoří se lokální bodové vizuální vady nebo plošné fleky, které se projevu zašednutím, změnou barevnosti nebo až oslepnutím skla.

Abychom mohli přesně určit příčinu vzniku změny barevnosti, zamlžení nebo oslepnutí, bude potřeba provést analýzu kvality provedení a současného stavu zasklívací drážky.

V první fázi reklamaci směřujte na skrytou vadu produktu, která vede ke ztrátě vizuální kvality zasklení. Určitě si nejdříve přečtěte tento můj článek: Jak reklamovat sklo jako profesionál.

Ing. Miroslav Sázovský, expert na stavební sklo


Chemická koroze skla - RNDr. Mojmíra Voborníková, Hradec Králové - Technika, technologie - vydání 25/2002

 

affiliate-audioteka-728x90-1465999530.jpg