PORADNA NA SKLO

ZEPTEJTE SE EXPERTA NA STAVEBNÍ SKLO

Žádost o radu posílejte spolu s fotografiemi a stručným popisem na email kancelar@sazovsky.cz

Co dělat, když mi dodavatel oken zamítl reklamaci prasklého skla?

Dotaz:

Jsme správci velkého objektu, kde nám začala praskat prostřední tabule izolačního trojskla. Kdyby šlo jen o jedno nebo dvě skla, tak bychom se na vás neobrátili, ale během jedné sezóny nám prasklo již 11 prostředních tabulí izolačního trojskla.

Dostali jsme se do situace, kterou bych nazval jako začarovaný kruh. Na naší reklamaci praskání skla nám dodavatel oken odpověděl, že proběhne místní šetření, na které pozve výrobce oken a výrobce skla, aby se mohli vyjádřit k příčině vzniku této poruchy. Po místním šetření nám poštou přišlo vyjádření, že výrobce skla, tak i výrobce oken reklamaci poruchy skla zamítají. Na základě zamítnutí reklamace subdodavatelů, zamítl reklamaci i dodavatel (zhotovitel). Doslova napsal:

„Vaší reklamaci na základě vyjádření našich subdodavatelů zamítáme z důvodu, který uvedl výrobce izolačního skla. Dle výrobce izolačního skla se jedná o teplotní šok skla, či lom světla, což není důvodem pro reklamaci.“

Můžete nám prosím pomoci, jak dále postupovat a jak určit příčinu vzniku lomu skla?

Odpověď:

Je až neuvěřitelné, jak se stále dokola opakuje tento druh řešení reklamací. Výrobce skla a výrobce profilů oken nemá nic společného se stavbou a způsobem užití oken. Vyrábějí produkty podle výrobkových norem a doporučují, jak je používat, ale nemohou vyhodnotit všechny rizika, která na sklo nebo na rámy může po zabudování působit. Dodavatel oken (zhotovitel) musí zhodnotit celý projekt a na základě normových požadavků, požadavků a očekávání investora (zákazníka) navrhnout správné sklo, správný rám okna a provést montáž, aby zabudované okno bylo v integritě – celé, kompletní, nenarušené, neporušené, spolehlivé a v dobré kondici.

Postup, který doporučuji bude následující:

  • Zašlete mi návod k používání oken;
  • návod k údržbě oken;
  • dokumentaci skutečného provedení oken spolu s technickou zprávou, kde se píše o oknech;
  • prohlášení o vlastnostech k oknům a sklům;
  • popřípadě mi pošlete i vyjádření vašeho dodavatele a jeho subdodavatelů.

Potom, co prostuduji zaslané dokumenty, které jste museli mít při kolaudaci stavby, dohodneme termín osobní návštěvy na objektu, kde provedu makroskopickou analýzu vzniku všech lomů skla a detailně ohledám epicentra lomu skla. Na místě vám ústní formou popíši, co vidím, co si myslím a co vím, a jaké jsou moje počáteční domněnky vycházející z makroskopické analýzy lomových ploch a okolí epicentra lomu skla.

Více o tom, jak dělám diagnostiku poruch a vad skla popisuji zde<<

Je dobře, že jste se na mě obrátil. Neznalost správného navrhování skla často způsobuje chyby v návrhu zasklení, které témeř vždy vedou v průběhu životnosti okna ke vzniku jeho poruch.

Ing. Miroslav Sázovský, expert na stavební sklo