PORADNA NA SKLO

ZEPTEJTE SE EXPERTA NA STAVEBNÍ SKLO

Žádost o radu posílejte spolu s fotografiemi a stručným popisem na email kancelar@sazovsky.cz

Jaký má vliv opracování hran skla na riziko praskání skla teplotním šokem?

Dotaz:

Při implementaci poznatků a zkušeností z praxe do výrobních procesů a dokumentace, jsme v rámci jednání s výrobci skla řešili možné úpravy opracování hrany skla.

Sražená hrana skla: Mechanické sražení nevelké vrstvy materiálu z hrany skla pomocí diamantových pásů. Opracování splňuje základní požadavky bezpečnosti, není opracováním estetickým pro viditelné hrany skla určené pro přímý kontakt s těmito hranami skla.

Broušená hrana skla: Mechanické opracování hrany pomocí diamantových kotoučů. Cílem broušení je souvislé estetické opracování hrany skla po celé délce. Hrana je po opracování matná, snižuje riziko poranění při kontaktu s hranou skla.

Broušená hrana skla a leštěná: Proces broušení hrany skla viz. b) s dodatečným vyleštěním hrany pomocí leštících kotoučů do výsledného lesku hrany.

Níže na obrázku je vyobrazení finální úpravy hrany skla (dole sražená hrana, uprostřed broušená hrana leštěná, nahoře broušená hrana matná).

Rád bych se na Vás obrátil s dotazy:

  1. Je možné podle Vašich zkušeností považovat sraženou hranu skla (nebroušenou) za opatření k eliminaci rizika praskání skel vlivem tepelného šoku?
  2. Je možné podle Vašich zkušeností považovat úpravu hrany skel izolačního skla (sražení nebo broušení)  bez  kalení za dostatečné opatření na straně výroby k eliminaci praskání skel vlivem tepelného šoku?

Odpověď:

V minulosti se prováděly vědecké analýzy, ve kterých se zkoumalo, jaký vliv má způsob opracování hrany skla na únosnost a na riziko vzniku lomu rozdílem teplot v ploše a na hraně skla – teplotní šok skla.

Z jednotlivých výsledků se prokázalo, že riziko prasknutí skla rozdílem teplot v ploše a na hraně skla je nejvíce závislé na kvalitě povrchu skla a na vnitřních vadách ve hmotě skla. V neposlední řadě je teplotní šok závislý na vnitřním napětí ve skle. Jinými slovy, dojde-li k obroušení hrany skla, tak se mohou odstranit mikrotrhliny a povrchové vady v podobě přípustných mušlíček, podlomů atd., které vznikly při manipulaci, vylamování (řezání) a manipulaci.

Add 1) Sražená hrana skla ve své podstatě odstraní podlomy a odstraní ostré rohy hran, ale nezmění kvalitu povrchu hrany skla, kde je sklo nejcitlivější na vznik lomu.

Broušená hrana sníží riziko prasknutí o 10% a leštěná o 20%, což znamená, že sklo může být schopno odolat při broušené hraně o 5°C a leštěné hraně o 10°C vyšší rozdíl teplot v ploše a na hraně skla. Více se dozvíte v tabulce pod textem.

Add 2) Obecně bych řekl, že broušené hrany skla by měly být standardní úpravou hran izolačního skla, aby izolační sklo mělo co nejdelší životnost a funkčnost. Minimálně by spodní hrana izolačního skla měla být kompletně broušená, a hlavně srovnána do roviny. Jedná se především o tabule skla nad 4 m2, nebo tabule skla kde dochází k velkému zatěžování.

Broušení skla nelze považovat za dostatečné opatření proti vzniku lomu skla. Napětí, které vzniká ve hmotě skla při vzniku rozdílu teplot v ploše a na hraně dosahuje hodnot, které překračují meze pevnosti v tahu, proto je zapotřebí zvýšit pevnost skla pomocí tepelného tvrzení, kdy se do skla řízeným procesem vnáší předpětí a tím se zvyšuje schopnost odolávat vzniklým teplotním napětím vyvolaným rozdílem teplot v ploše a na hraně skla. Broušená hrana skla nezvíší pevnost skla v tahu, ale eliminuje povrchové poškození hran skla a tím umožní vzniku většího rozdílu teplot v ploše a na hraně skla.

Kde "d" je tloušťka tabule skla

Ing. Miroslav Sázovský, expert na stavební sklo