PORADNA NA SKLO

ZEPTEJTE SE EXPERTA NA STAVEBNÍ SKLO

Žádost o radu posílejte spolu s fotografiemi a stručným popisem na email kancelar@sazovsky.cz

Musí být ve dveřích bezpečnostní kalené sklo (tepelně tvrzené sklo)?

Dotaz:

Dodavatel dveří se sklem (dřevěný rám kolem skla) mi tvrdí, že se do těchto dveří dává obyčejné sklo float. Na vašich stránkách jsem se dočetl, že by skleněné dveře a dveře se sklem měli mít kalené sklo.

Můžete mi prosím poradit, odkaz na nějakou normu nebo předpis, který by definoval povinnost dodavateli dávat do dveří kalená skla?

Odpověď:

Tato otázka bude od května 2019 bezpředmětná, protože od 30.4.2019 bude vydána norma ČSN EN 14351-2 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 2: Vnitřní dveře. Tato norma následně bude vyhlášena v OJ EU za harmonizovanou. Více o tom, co tato norma popisuje si můžete přečíst v článku: Odolnost vnitřních dveří se sklem nebo ze skla proti nárazu.

Obecně lze říct, že zasklené konstrukce musí být provedeny podle:

  • vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby;
  • vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
  • nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Normy ČSN pro dveře

Pokud se začneme zabývat tím, jestli musí být ve dveřích bezpečnostní sklo, bezpečné sklo nebo bude stačit jen odolné sklo, tak se zeptejte vašeho dodavatele dveří se sklem nebo bezrámových celoskleněných dveří, zda může dveře zařadit do jednotlivých kategorií dle příslušných norem:

  • ČSN EN 1192 – Dveře – Klasifikace pevnostních požadavků
  • ČSN EN 947 - Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení
  • ČSN EN 948 - Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení
  • ČSN EN 949 - Okna, dveře, přídavná ochranná zařízení a doplňky, lehké obvodové pláště
  • ČSN EN 950 - Dveřní křídla – Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem

Definice bezpečnostních požadavků na dveře od roku 2015

V roce 2015 Česká Komora Lehkých Obvodových plášťů vydala směrnici ČKLOP  S03/2015, ve které definuje požadavky na používání bezpečnostního, bezpečného a odolného skla ve dveřích se sklem.

Ve směrnici červené oblasti označují části konstrukcí, kde musí být použito bezpečné sklo.

Bezpečnostní sklo

Bezpečnostní sklo je takové sklo, které je vyrobeno podle jedné z norem ČSN EN ISO 12543, ČSN EN 12150, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 14321-1, ČSN EN 15683-1.

Bezpečné sklo

Bezpečné sklo je takové sklo, které odolá účinkům normového zatížení (např. podle ČSN EN 1991-1-1) a v případě rozbití nebude ohroženo zdraví či životy osob pohybujících se v těsné blízkosti zasklení. Tím je myšleno před, za a pod zasklením.

Odolné sklo

Odolné sklo je monolitické tabulové sklo, které neodpovídá definici bezpečnostního skla. Za odolné sklo se považuje takové sklo, které odolá účinkům normového zatížení (např. podle ČSN EN 1991-1-1). Při překročení normového zatížení nebo zatížení větším, než běžném může dojít k prasknutí odolného skla.

Pro zvýšení odolnosti skleněné výplně je možné použít sklo tepelně zpevněné (výrobková norma ČSN EN 1863-1)

Kdy nemusí být použito bezpečné sklo

Pro zasklení není nutné použít bezpečné sklo v případě malých tabulí, jejichž menší rozměr nepřekročí 250 mm a jejichž plocha není větší než 0,5 m2. Sklo nesmí být slabší než 5 mm. Rozměry jsou měřeny mezi zasklívacími lištami (světlý rozměr) nebo podobným upevněním skla.

Ing. Miroslav Sázovský, expert na stavební sklo