PORADNA NA SKLO

ZEPTEJTE SE EXPERTA NA STAVEBNÍ SKLO

Žádost o radu posílejte spolu s fotografiemi a stručným popisem na email kancelar@sazovsky.cz

Kolik potřebujeme přísavek a jak je rozmístit při manipulaci s izolačním sklem?

Dotaz:

Obracím se na Vás s dotazem, zda existuje metodika výpočtu statiky skla při nakládání zaskleného prvku na přepravní stojan a zda lze u Vám objednat poradenství v tomto směru.

Upřesnění požadavku:

Na zasklívací stolici zasklíme prvek o rozměrech 2730 x 2330 mm. Dále ho, za pomocí přísavek, přemísťujeme na přepravní stojan – naše současná technologie při manipulaci.  Celý prvek je uchycen savkou s dvěma terči za 2, v extrémním případě jen za jedno sklo.

Nyní však čelíme otázce, zda je možné tento prvek takto dále manipulovat, popřípadě kolika savkami a kde ho uchytit, aby byla manipulace se sklem bezpečná? Celý prvek představuje hmotnost cca 200 Kg. Zaskleno izolačním trojsklem.

Odpověď:

Pomocí numerické 3D simulace metodou konečných prvků mohu simulovat vznik lokálního napětí od účinků přísavek v ploše tabule skla a určit velikost vzniklého napěti na povrchu skla při různých polohách.

Abych vám mohl pomoci, tak je zapotřebí rozkreslit pozice a velikosti přísavek, které na sklo budou působit, abych mohl vytvořit 3D model a provést výpočet vzniklého napětí.

Chybně provedené umístění přísavek může mít fatální dopad na životnost izolačního zasklení a způsobit jeho nevratné poškození.

Navrhuji nejdříve rozkreslit kritické případy rozmístění savek a poslat mi soubor obrázků. Na základě těchto podkladů navrhnu postup, jak budeme pokračovat v analýze správného rozmístění a určení kritického stavu, kdy hrozí nevratné poškození izolačního skla. V tomto případě budu muset  spíše provést statický výpočet než udělat jen konzultaci.

Pozor na špatné rozmístění nebo málo přísavek!

Pokud použijete málo přísavek nebo je umístíte nevhodným způsobem, tak může dojít ke vzniku mikrotrhliny ve skle, kterou nazýváme červí lom skla – wormcrak. Více o této problematice píši v článku: Malá prasklina ve skle od přísavky

Ukázka výsledků numerické simulace rozmístění savek při manipulaci se sklem:

Ing. Miroslav Sázovský, expert na stavební sklo