PORADNA NA SKLO

ZEPTEJTE SE EXPERTA NA STAVEBNÍ SKLO

Žádost o radu posílejte spolu s fotografiemi a stručným popisem na email kancelar@sazovsky.cz

Jak sklenářům reklamovat tepelný šok skla - teplotní šok skla

Dotaz:

Jsme dodavatelé (zhotovitelé) oken, dveří, HS-portálů, zimních zahrad, skleníků a velkých prosklených ploch. Dlouho jsme dodávali malá skla, ale poslední dobou se rozměry tabulí skla neustále zvětšují a výměna prasklého skla stojí velké peníze.

Za 23 let podnikaní v oboru jsme prasklá skla klientům vyměnili a nějak jsme to neřešili, ale současná velká okna s bezpečnostním sklem jsou velmi drahá a pokud dojde k prasknutí skla od teploty, tak se vždy jen dohadujeme, kdo to bude platit.

Ve většině případů nám výrobce izolačního skla reklamaci vždy zamítne se slovy, že se jedná o teplotní šok a na to se záruka nevztahuje. Jde vždy jednoznačně o teplotní šok skla a mohou to sklenáři (výrobci skla) jen tak od stolu bez účasti na stavbě zamítnout?

Odpověď:

O vzniku lomu skla vlivem tepelného namáhání jsem napsal dokument: Tepelný (teplotní) šok skla. V tomto dokumentu podrobně rozebírám, co to je, jak vzniká, jak mu předcházet a co je potřeba vědět.

Jak sklenářům reklamovat tepelný lom skla v izolačním zasklení

Obecně lze říct, že sklenáři vám dodávají izolační sklo, které je tvořeno několika tabulemi skla, které tvoří celek. Když si sklo koupíte, tak 100% při převzetí není ani jedno sklo prasklé. Aby sklo prasklo, tak na něj musí minimálně působit nějaké zatížení v podobě přetlaku/podtlaku dutiny, tlaku/sání větru, zatížení od sněhu, nárazu od člověka, teploty nebo zatížení od konstrukce.

Pokud tedy sklo praskne od předem (ne)očekávaného zatížení, tak jeho návrh nebyl proveden ve shodě s očekáváním. Chyba tedy není na sklenáři, který vyrobil sklo podle zadání, ale na autorovy projektu, který opomenul navrhnout sklo na předpokládané a očekávaná zatížení. Sklenářské práce (opracování skla a zasklívání) je volná živnost, která si nevyžaduje speciální vzdělání stavebních inženýrů, statiků nebo stavebních fyziků. Nelze od nich očekávat, že v této oblasti budou expertem na sklo

Pokud vám sklenář navrhoval sklo, pak je sklenář odpovědný nejen výrobu, ale i za návrh skla a tím pádem za jeho prasknutí způsobené teplotním šokem způsobeným běžným užíváním skla. Proto je důležité specifikovat v návodu k užívání, co znamená běžné užívání skla, co nedělat a jak se ke sklu chovat. 

Odpovězte si na otázky:

  • Kdo mi navrhoval sklo podle norem a zadání?
  • Provedl výpočet rizika lomu skla teplotním šokem?
  • Definoval informace, za jakých podmínek sklo teplotním šokem (ne)praskne?
  • Předal jsem uživateli kvalitní návod k užívání, ze kterého snadno pochopil, jak se ke sklu chovat, co nedělat a jak předcházet lomům skla?
  • Jsou skla navržena tak, aby splňovala očekávání zákazníka a měla očekávanou funkčnost, bezpečnost, schopnost a kondici po celou dobu jeho životnosti?

Jak poznat teplotní šok skla

Tepelný šok skla je v epicentru lomu skla vždy kolmý na hranu a na plochu předmětné tabule skla. Jak vidíte z obrázku, tak je zapotřebí vždy ohledat i hranu skla, aby bylo jednoznačné, zda se skutečně jedná o tepelný šok. Proto ne vždy jde jednoznačně určit jen z fotografie příčinu lomu skla. Větvení lomu skla není způsobené rozdílem teploty v ploše a na hraně skla, ale rychlostí šíření lomu skla ve hmotě.

Ing. Miroslav Sázovský, expert na stavební sklo