PORADNA NA SKLO

ZEPTEJTE SE EXPERTA NA STAVEBNÍ SKLO

Žádost o radu posílejte spolu s fotografiemi a stručným popisem na email kancelar@sazovsky.cz

Dvoukřídlé skleněné dveře – dotyk hran o sebe – odštípnutí skla

Dotaz:

Před nedávnem nám namontovali dvoukřídlé zasunovací dveře z kaleného skla. Bohužel hned druhý den došlo k poruše jednoho ze skel (viz foto). Když jsou dveře dovřené, tak je mezi nimi cca 5mm mezera, nicméně při zatlačení dveří k sobě dojde k dotyku hran jednotlivých zasouvacích křídel. Stalo se to, že se kousek hrany odštípl (viz foto), aniž by došlo k nějaké velké ráně, o které bychom věděli.

Dodavatelská firma tvrdí, že jsme si to způsobili sami, což je sice pravda, ale může k tomu vůbec dojít u kaleného skla?

Nevíme, jak dál postupovat, zda má smysl řešit znalecký posudek, či má smysl na firmu tlačit.

Odpověď:

Tento druh lasturového lomu skla je možný i u tepelně tvrzeného skla vyrobeného podle ČSN EN 12150 – Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené bezpečnostní sodnovápenatokřemičité sklo. Pokud vzniklé odštípnutí (lastura) nemá větší hloubku než 20% tloušťky skla, tak nehrozí rozpadnutí celých dveří. Avšak, pokud dojde k této poruše, už není možné systém celých dveří považovat za nenarušené. Pokud systém není v integritě, není možné očekávat plnou funkčnost a hrozí jeho hroucení.

Dejte si velký pozor na rozpadnutí tepelně tvrzeného skla. Střepy se rozletí po celé místnosti a často lidem poškodí podlahy, nábytek nebo drahou elektroniku či sochy. Někdy ze dveří odpadnou části kování, které mohou způsobit i vážná poranění nebo usmrcení zvířat nebo lidí.

Jednou klientovy velké madlo dveří rozbilo nejnovější model televizoru.

Dotyk hran skleněných dveří není přípustný

U posuvných dvoukřídlých skleněných dveří, které se posouvají proti sobě, nemůže docházet k narážení hran do sebe. Hrana tepelně tvrzeného skla je necitlivější a neslabší místo, proto došlo ke vzniku lasturového lomu.

Pokud dveře nedovírají a pokud při jejich běžném zavírání dochází ke kontaktu sklo-sklo, tak se jedná o vadu díla a doporučuji zahájit reklamaci. Nikoliv na lasturový lom, ale na vadné provedení díla, které vedlo ke vzniku lasturového lomu skla. Tato porucha způsobuje ztrátu integrity celého systému a tím pádem není plně funkční.

Zhotovitel dveří neprovedl svou práci kvalitně, proto máte nárok na opravu nebo odstranění vady díla, která vám v současnosti brání v jeho užívání. Užíváním dveří se nyní vystavujete nebezpečí zranění či poškození majetku.

Při reklamaci tohoto skla postupujte přesně tak, jak doporučuji v článku: Jak reklamovat sklo jako profesionál.

Ing. Miroslav Sázovský, expert na stavební sklo