PORADNA NA SKLO

ZEPTEJTE SE EXPERTA NA STAVEBNÍ SKLO

Žádost o radu posílejte spolu s fotografiemi a stručným popisem na email kancelar@sazovsky.cz

Prasknutí skla od sedacího pytle

Dotaz:

Ráno jsme objevila prasklinu na velkém francouzském okně. O okno bývá lehce opřený větší sedací pytel, když na pytli někdo sedí, tak ho od okna odsune. Rada bych vás poprosila o názor/rychlou analýzu, zda tato prasklina byla způsobena cizím zaviněním nebo vlivem teplotního rozdílu/vlastnosti okna či jiným vlivem.

Odpověď:

Riziko praskání skla vlivem vzniku rozdílu teplot v ploše a na hraně tabule skla detailně popisuji v dokumentu: Teplotní (tepelný) šok skla.

Stručně řečeno, aby mohlo dojít k prasknutí skla, musí být splněno několik podmínek. Jednou a nejzásadnější z těchto podmínek je vznik rozdíl teplot. Bez tepla nemůže dojít k prasknutí skla. Zdrojem tepla může být podlahový konvektor, oslunění nebo jiný zdroj tepla.

Sedací pytel může způsobit prasknutí skla

Na první pohled podle tvaru a charakteru trajektorie lomu lze definovat, že se jedná o tepelné namáhání skla v ploše a na hraně. Je důležité zkontrolovat, zda není poškozená hrana skla, jako v předešlém příspěvku v poradně: Naražená hrana izolačního skla.

Na 100% jsem si jistý tím, že se nejedná o lom skla způsobený tlakem od sedacího pytle, nebo nějakým nárazem do skla.

Moje doporučení: zkontrolujte si návod k užívání, zda v něm máte dostatečně popsáno, jak se ke sklům chovat. Pokud vás zhotovitel dostatečně srozumitelně neinformoval o tomto riziku lomu skla, tak se můžete obrátit na ČOI a požadovat odstranění poruchy, která vznikla na základě vaší neznalosti materiálových charakteristik skla. Určení rizika lomu skla vlivem teplotního namáhání je poměrně vědeckou činností vyžadující expertní znalosti, proto není v běžných silách laické veřejnosti, aby vyhodnotila rizika, když přisune sedací pytel k oknu.

V případě potřeby vám mohu poskytnout buď placenou konzultaci nebo vytvoření expertního posudku poruchy skla.

Ing. Miroslav Sázovský, expert na stavební sklo