PORADNA NA SKLO

ZEPTEJTE SE EXPERTA NA STAVEBNÍ SKLO

Žádost o radu posílejte spolu s fotografiemi a stručným popisem na email kancelar@sazovsky.cz

Zhotovitel konstrukce nese doživotní garanci za bezpečnost a funkčnost

Dotaz:

Zhotovitel skleněného zábradlí mi tvrdí, že po uplynutí dvouleté záruky nemá již žádnou zodpovědnost za vzniklé poruchy nebo vady skla, které by znehodnotili funkčnost nebo bezpečnost zábradlí ze skla. Jsem z toho znepokojený, jelikož mi to přijde divné a mám obavu, zda je zábradlí dále funkční a bezpečné, když skončila záruka a kolem bodového uložení skla sklo začala folie „kvést“.

Jak dlouhou garanci bezpečnosti a funkčnosti musí dodavatel (zhotovitel) skleněného zábradlí garantovat?

Odpověď:

Zhotovitel jakékoliv stavební konstrukce nebo její části si nese do životní garanci za bezpečnost a funkčnost předmětné konstrukce. Slovy doživotní garanci myslím doživotní garanci na dílo, nikoliv na život zhotovitele. Toto ovšem platí za podmínky, pokud neřekne (deklaruje) jinak. 

Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby se v projektech vždy definovala ekonomicky udržitelná životnost díla nebo jejich částí. Tím jasně zhotovitel specifikuje životnost, po kterou garantuje bezpečnost a funkčnost dle očekávání nebo toho, jak řekl.

Zhotovitel díla musí deklarovat ekonomicky udržitelnou životnost po kterou je konstrukce funkční a bezpečná.

Poskytovaná záruka je vždy zárukou na projevení skrytých vad nebo ztráty požadovaných a očekávaných vlastností. Ve stavebnictví doporučuji minimální záruku 5 let, ale ideálně 10 let. Z mých zkušeností při dělání expertmích posudků poruch a vad vím, že deset let je hranice, kdy 60% až 80% částí konstrukcí ztrácí své očekávané a požadované mechanické, stavebně fyzikální, optické, funkční a bezpečnostní vlastnosti.

Ekonomicky udržitelná životnost stavební částí stavebních konstrukcí by měla být ideálně 25 let. Pokud některé materiály takovou životnost nemají (tmely, těsnění, silikony, podložky, spáry atd.), tak musí být smluvně dohodnutý pravidelný servis a údržba, nebo poskytnut návod na provádění servisu a údržby svépomocí.

 

Kvetení folie ve vrstveném skle – delaminace

Delaminace vrstveného skla v místě bodového uložení může být velmi nebezpečná. Proto by zhotovitel zasklení, kde je vrstvené sklo kotveno přes ocelové body měl definovat a popsat, za jakých podmínek je tato konstrukce bezpečná. Jinými slovy by měl deklarovat, že pokud dojde k delaminaci kolem ocelového bodu, tak konstrukci již dále není možné považovat za bezpečnou a je nutné provést výměnu skla nebo zabezpečit objekt a jeho okolí. Na obrázku je uveden příklad takovéto konstrukce.

Zdroj: Trosifol

Ing. Miroslav Sázovský, expert na stavební sklo