PORADNA NA SKLO

ZEPTEJTE SE EXPERTA NA STAVEBNÍ SKLO

Žádost o radu posílejte spolu s fotografiemi a stručným popisem na email kancelar@sazovsky.cz

Jaká norma je pro bezpečnostní sklo

Dotaz:

Minulý týden nám v novostavbě prasklo velké sklo (3200 x 2730 mm) v posuvném okně (HS-portál). Díky vašim stránkám jsem zjistil, že jde o prasknutí skla vlivem tepelného šoku a jsem si vědom, že za to může moje žena, která ke sklu vyskládala krabice. Jenže díky vašim stránkám jsem se dočetl, že takováto skla by měla být provedena jako bezpečnostní. Díky prasknutí skla jsem zjistil, že naše skla nejsou bezpečnostní, protože nemáme ani vrstvené sklo (VSG) a ani tepelně tvrzené sklo (ESG).

Při přečtení nabídky a zkoumání skutečného složení skla jsem zjistil, že nemám ani ve dveřích na terasu bezpečnostní skla. Když to shrnu, tak nemám bezpečná skla nikde, kde by podle vašich stránek měla být.

Jaká norma nebo předpis předepisuje, že v konstrukcích, které jsou od podlahy až ke stropu a ve dveřích musí být bezpečnostní sklo? Dodavatel mi tvrdí, že vše má správně a mou reklamaci zamítl.

Odpověď:

Váš popis problému je klasický problém, nebojím se říct, nadpoloviční většiny zasklení v ČR a SK. Problémem vlastně není absence norem, předpisů nebo vyhlášek zákona a nařízení EU, ale problém je v neznalosti dodavatelů příslušných norem, předpisů, vyhlášek a nařízení.

V roce 2015 ČKLOP na základě těchto zkušeností vydala směrnici S03/2015 ve které definuje zasklení a oblasti zasklení, které mají být zaskleny pomocí bezpečnostního skla. Tato směrnice nepopisuje nic, co by nebylo popsáno ve vyhláškách a nařízeních zákona. Směrnice byla vytvořena tak, aby pomohla odborné veřejnosti s orientací v legislativních požadavcích.

Zasklené konstrukce musí být provedeny podle:

  • vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby;
  • vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;
  • nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Obecně o použití bezpečnostního skla platí následující

Plochy prosklených konstrukcí, rizikové z hlediska poranění osob:

  • pevné prosklení do výšky 800 mm nebo 1500 mm od vnější nebo vnitřní pochozí plochy;
  • prosklení dveřního křídla;
  • boční pevné prosklení 300 mm od hrany dveřního otvoru do výšky 1500 mm od vnější i vnitřní pochozí plochy;
  • prosklení skloněné od svislice o více než 15° nad pochozí plochu (včetně střešních oken, světlíků, markýz a skleněných střech)
  • prosklení níže než 400 mm nad pochozí plochou v místech s možností pohybu osob na vozíku (viz vyhláška 398/2009 Sb.)

V případě použití izolačního skla v místech přístupu z obou stran, musí být bezpečné sklo použito na obou vnějších tabulích.

Není-li ke sklu přístup nebo je přístup omezen mechanickou ochranou, nemusí být bezpečné sklo použito.

Co je bezpečnostní sklo

Bezpečnostní sklo je takové sklo, které je vyrobeno podle jedné z norem ČSN EN ISO 12543, ČSN EN 12150, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 14321-1, ČSN EN 15683-1.

Co je bezpečné sklo

Bezpečné sklo je takové sklo, které odolá účinkům normového zatížení (např. podle ČSN EN 1991-1-1) a v případě rozbití nebude ohroženo zdraví či životy osob pohybujících se v těsné blízkosti zasklení. Tím je myšleno před, za a pod zasklením.

Ing. Miroslav Sázovský, expert na stavební sklo