PORADNA NA SKLO

ZEPTEJTE SE EXPERTA NA STAVEBNÍ SKLO

Žádost o radu posílejte spolu s fotografiemi a stručným popisem na email kancelar@sazovsky.cz

Musí být na kaleném skle razítko?

Dotaz:

Dodavatel mi dodal skleněné dveře 6 mm tlusté, které nemají nikde žádné viditelné razítko, které by deklarovalo, že jsou tepelně tvrzené, stejně jak to máme doma na sprchovém koutu a tvrdí mi, že to jeho výrobce skla prostě nedělá, protože to zákazníci nechtějí. Já dostal prohlášení o vlastnostech a o shodě, že se jedná o tepelně tvrzené sklo, ale nejsem si jistý.

Jak mohu zjistit, že moje skleněné dveře jsou tepelně tvrzené a bezpečnostní?

Odpověď:

Výrobce tepelně tvrzeného skla, které je ve shodě s normou ČSN EN 12150 musí sklo označit neodstranitelnou značkou, která je normou předdefinována. Pokud vám dodal tabuli skla a předem vás neinformoval, že na skle nebude razítko, ale skla budou vyrobena ve shodě s normou ČSN EN 12150 – Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené bezpečnostní sodnovápenatokřemičité sklo, tak porušil české i mezinárodní předpisy, který byly vytvořeny na ochranu spotřebitele a sjednocení celého Evropského trhu.

Doporučuji vám, abyste vyzval dodavatele konstrukce nebo sklenáře, který prováděl zasklení, aby provedl nedestruktivní zkoušku pomocí optického měření, díky kterému vám může dokázat, že dodané sklo je tepelně tvrzené. Pokud tak neučiní, tak se můžete obrátit na Českou Obchodní Inspekci a požádat je o pomoc, nebo mohu měření za úplatu provést já osobně.

Dobří výrobci tepelně tvrzeného bezpečnostního skla podle ČSN EN 12150, kteří ctí normy a předpisy automaticky skla vyrábí s normou požadovanou značkou a předem klientům definují, kde značka bude a dávají jím písemnou formou možnost, rozhodnout se, zda tuto značku na skle chtějí nebo nechtějí.

Pokud výrobce vystavuje prohlášení o vlastnostech a vydává CE, tak sklo musí mít značku (razítko) a nesmí být broušené po procesu tepelného tvrzení. Jinak tento produkt nelze uvést do shody s normou ČSN EN 12150-1 a 2. Pokud výrobce předem neuvede jinak a vy s jeho rozhodnutím budete souhlasit.

Ing. Miroslav Sázovský, expert na stavební sklo