PROČ MÁM SVOU PRÁCI RÁD

Chci pracovat pro lidi a na zakázkách, kde mohu svým klientům udělat skutečný rozdíl v jejich životech. To znamená, že chci přispět k tomu, aby mohli být spokojení, šťastní, měli klid na duši a radost ze života, aniž by se museli bát, že někde něco praskne, spadne, nebo časem ztratí svou funkčnost či bezpečnost. Ctím své hodnoty, kterým s každou zakázkou dávám slib a své slovo, jenž ctím v době, kdy ho mám dodržet.

OSOBNÍ PŘÍBĚH

Narodil jsem v Teplicích dne 12.12.1979 jako Miroslav Sázovský. Se svou ženou Evou (www.andriessen.cz) a třemi dětmi žijeme v Brně.

Svou profesní praxi ve stavebnictví jsem začal už jako malý kluk, kdy jsem chodil se svým otcem na stavby a pomáhal mu jako jeho přidavač. Tato zkušenost mě přivedla na Průmyslovou stavební školu v Duchcově, kde jsem studoval technické zařízení budov (TZB). Po složení maturitní zkoušky pro mě neexistovala jiná volba než jít na vysokou školu ČVUT v Praze, kde jsem po sléze zjistil, že moje znalosti z oblasti TZB jsou na takové úrovni, že mnohdy přesahovaly ty vysokoškolské, to mě doslova demotivovalo, a tak jsem si vybral obor Stavební fyzika (tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, pohoda vnitřního prostředí).

Protože pocházím z Teplic v Čechách, tak jsem se po absolvování vysoké školy v roce 2006 ucházel o pracovní pozici konzultanta pro střední Evropu v nadnárodní firmě pro výrobu a opracování skla AGC Flat Glass (Teplice). Zde jsem ve vedení firmy získal rozsáhlé znalosti a mezinárodní zkušenosti s výrobou a opracováním plochého skla nejen ve stavebnictví, ale i o jeho praktickém použití přímo v terénu.

V roce 2009 jsem se stal ředitele zpracovatelského závodu na ploché sklo v Trnavě na Slovensku. V této firmě jsem objevil, co znamená pracovat jako lídr v prostředí, které je těsně před krachem. Po jednom roce jsem zažil to, co se v některých firmách odehrává 5 až 10 let. Stálo mě to hodně osobního života a kus zdraví, proto jsem se rozhodl, že mi to za to nestojí a vydal se na cestu nezávislého konzultanta a experta v oboru.

Zážitek z bankrotující firmy mě inspiroval a motivoval k hledání odpovědí na chyby, které v této firmě vznikly a vedly k jejímu zániku. Začal jsem studovat leadership a umění bytí lídrem. V roce 2016 jsem se setkal s lidmi z týmu Wernera Erharda a jeho učení doslova propadl. Díky tomu jsme si uvědomil, že veškerý leadership a bytí lídrem začíná u nás doma, s dětmi a s manželkou. Dnes pomáhám vytvářet lídry ve firmách a týmech po celé České a Slovenské republice - www.sazovsky.com

Pomáhám mimořádným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“

Od roku 2010 podnikám jako nezávislý specialista / expert na ploché sklo a pomáhám nejen firmám, ale i koncovým uživatelům a různým organizacím s řešením reklamací a navrhování plochého skla. Pracuji nejen ve stavebnictví, ale pro firmy, vyrábějící automobily, lokomotivy, tramvaje, metra nebo domácí elektroniku.  

Každoročně vypracuji kolem 100 zakázek ve kterých navrhuji, posuzuji, vyhodnocuji a radím, jak řešit problémy nebo záměry svých klientů.

Po více jak pěti letech příprav a 12 letech praxe jsem spustil vzdělávací web se zaměřením na sklo ve stavebnictví www.glasseducation.cz, kde zveřejňuji své know-how a předávám své nápady a myšlenky široké odborné veřejnosti. Mými kurzy prošlo desítky firem v oboru a moje články věnující se problematice skla četlo již stovky tisíc lidí. 

Má vize do budoucna je taková, že chci být pro tento obor zdrojem něčeho většího, než jsme já sám, vzorem integrity, autentičnosti a příčinou toho, co se stane. Jinými slovy chci pomoci našemu oboru vytvořit konverzace a prostředí, které bude používat jeho uživatele. Dále chci pomáhat všem chlapům, být sami sebou za každé situace bez ohledu na okolnosti a žít život, který milují.

Můj osobní projekt, kterým chci přispět především našim dětem: www.osobni-vztahy.cz