Na co si dát pozor při zasklívání svépomocí

Jak svépomocí usadit sklo jako profesionál?

Na první pohled se může zdát, že svépomocí se dá zvládnout zasklení jakékoliv konstrukce – skleněné podlahy, skleněného samonosného zábradlí, skleněné markýzy, sprchového koutu nebo skleněných dveří. Pokud budete znát základní pravidla a pochopíte materiálové charakteristiky plochého skla, tak zasklívání zvládne skutečně každý.

Správný návrh tloušťky skla

Tloušťka skla a jeho bezpečné složení má největší vliv na ekonomicky udržitelnou životnost. Sklo je ztuhlá kapalina a jako taková při dlouhodobém statickém zatížení „teče“ a použité plastové materiály se zmáčknou a nevrátí. Na sklo nelze pohlížet jako na ocel nebo dřevo. Sklo je specifický materiál, který na první pohled vypadá jako naprosto homogenní, ale na mikroskopické úrovni je plný nečistot a nehomogenity, což omezuje jeho používání a vyžaduje specifický přístup k bezpečnému navrhování.

Tloušťka skla je závislá na několika faktorech:

 • Rozměr tabule a její tvar – pravidelný, nepravidelný.
 • Způsobu podepření tabule skla – liniové, bodové, kombinované.
 • Počtu podepřených stran – čtyřstranné, třístranné, dvoustranné, kombinované.
 • Délce a intenzitě zatížení – krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, dynamické, cyklické.
 • Způsobu porušení skla a jeho zbytkové stabilitě po rozbití.
 • Teplotě okolního prostředí.
 • Způsobu údržby, manipulace a výměny.

Při návrhu tloušťky skla můžete využít katalogových řešení výrobců kování nebo celých konstrukcí, kde si pomocí grafů nebo tabulek najdete vhodné složení tabule skla. Nejčastější chybou, které se nejen laická veřejnost, která si provádí zasklívání svépomocí dopouští, je zaměření pozornosti na sklo a opomenutí minimálních požadavků na kotvení nosné konstrukce skla.

Pro montáž skleněné markýzy svépomocí doporučuji dokument: Markýzy a přístřešky, ve kterém najdete návrhové tabulky a doporučení, abyste neudělali chybu při návrhu a výběru.

Druhou metodou je provést statický výpočet pomocí numerické 3D simulace metodou konečných prvků. Tato metoda si již vyžaduje zkušenosti statika a rozsáhlou znalost materiálových vlastností skla.

Pokud vám někdo navrhuje tloušťku skla, tak by se měl vždy zajímat o způsob uložení, způsob zatěžování, vaše očekávání a požadavky na údržbu, bezpečnost, funkčnost a životnost. Z mých zkušeností z diagnostických posudků poruch a vad skla mohu jen říct, že nejvíce chyb vznikne díky neznalosti skla a jeho správného propojení s nosnou konstrukcí. Pokud sklo špatně uložíte, tak statické výpočty jsou zbytečné.

Pomohu vám s návrhem skla i bez statického výpočtu, který od profesionálů stojí od 6.000,- Kč do 35.000,- Kč bez DPH. Cena je vždy závislá na složitosti výpočtu a množství simulačních postupů. Vždy se vám vyplatí využít systémového řešení, kde je statika již hotová. Stačí investovat do odborné konzultace, které dělám podle tohoto postupu.

Nezapomínejte na bezpečnost skla

Pokud jste se rozhodli montovat sklo svépomocí, tak na vás apeluji, abyste zaměřili pozornost na bezpečnost skla z pohledu ochrany majetku a zdraví osob nebo zvířat pohybujících se v těsné blízkosti skla. Jak rád a velmi často říkám:

„Existují jen dva druhy skla. Skla, která praskla a skla, která prasknou.“

Tato slova jsou s nadsázkou, ale když na ně budete pamatovat, tak si vždy položíte otázku, co když sklo praskne?

Bezpečnostní a bezpečné sklo je jen takové sklo, které je vyrobeno podle jedné z následujících norem: ČSN EN 12150, ČSN EN ISO 12543, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 14321-1, ČSN EN 15683-1, nebo vyhovuje požadavkům návrhových norem a jejich zatřídění do jednotlivých tříd bezpečnosti – např. ČSN EN 12600, ČSN 743305.

Jinými slovy, pokud svépomocí použijete sklo, které nesplňuje požadavky na bezpečnost podle příslušných norem nebo předpisů, tak vystavujete sebe a ostatní riziku zranění či úmrtí. Nepodceňujte bezpečnost skla a jeho bezpečného uložení do nosné konstrukce.

Jak ideálně postupovat při montáži skla svépomocí

Nejlepší metoda, kterou můžete využít je postupovat podle následujícího postupu:

 • Nejdříve si sepište seznam vašich očekávání, co od skla a celé konstrukce požadujete. Jde především o estetiku, způsob používání, pocity v blízkosti skla atd. Napište vše, co vás napadne, aby si každý profesionál mohl uvědomit, jaké jsou vaše očekávání.
 • Prohlédněte si katalogy firem, které dodávají požadovaný druh konstrukcí a využijte jejich zákaznické podpory.
 • Abyste měli jistotu, tak využijte i zákaznické podpory zpracovatelů stavebního skla (sklenářů).
 • Pokud stále nebudete mít všechny odpovědi na vaše dotazy a nezískáte pocit jistoty, že víte, jak svépomocí vše realizovat, tak si přečtěte zodpovězené dotazy v mé poradně, moje články na blogu nebo navštivte stránku glasseducation.cz, kde najdete další vzdělávací materiály, rady a doporučení o skle.
 • Nechci vás děsit, ale prohlédněte si i galerii posudků, které jsem dělal. Třeba v ní najdete podobnou konstrukci, kterou chcete realizovat.
 • Přesto vše vám stejně doporučím absolvovat se mnou jednu konzultaci v hodnotě 3.500,- Kč bez DPH, kdy získáte můj pohled specialisty na sklo, který je formován jazykovou doménou a pojmovou mřížkou, kterou neustále zdokonaluji díky každodenním zkušenostem přímo z terénu. U každé konstrukce vidím vše, co jsem od roku 2006 už viděl, navrhoval, posuzoval nebo konzultoval. Více o tom, jak moje profesní konzultace probíhají si přečtěte na stránce Konzultace.
 • Po konzultaci získáte kontakty, doporučení přímo na ověřené na výrobce a konkrétní lidi, kteří vám pomohou s výrobou a budou se vám osobně věnovat.
 • Budete mít informace, které ostatní stály desítky tisíc až stovky tisíc korun za opravy nebo výměny.