Jak správně reklamovat sklo jako profesionál

Tento jednoduchý, ale velmi účelný dokument vznikl jako výsledek mé práce v oboru Sklo ve stavebnictví od roku 2006. Pravidelně na svém webu www.sazovsky.cz zveřejňuji v poradně rady, články a užitečné dokumenty, kterými pomáhám lidem s řešením jejich návrhů, reklamací nebo problémů se stavebním sklem.

Před reklamací skla:

 1. Uvědomte si, co přesně požadujete a očekáváte. Jaký má být výsledek vašeho požadavku na reklamaci. Popište si všechny podmínky, které v době poruchy nebo projevu vady nastaly. Jde především o teplotu vzduchu, počasí, pozice předmětů kolem skla, pohyb lidí nebo zvířat kolem skla, způsob používání. Nevymýšlejte si, jelikož sklo nikdy nelže a z jednotlivých lomů skla a jejich lomové plochy jde vyčíst, proč sklo prasklo.
 2. Reklamaci vždy dávejte kompetentní osobě a angažovanému posluchači. Ve většině případů reklamaci řeší reklamační technici, kteří jen zdokumentují samotnou reklamaci a pak napíši vyjádření, že vám reklamaci zamítají. Pokud si dopředu nevyžádáte kompetentní osobu, která může rozhodnout o výsledku reklamace. Váš požadavek musí být směřován oficiální cestou, aby váš dodavatel nemohl říct, že ten pán, na kterého jste se s vaší reklamací obrátili, ve firmě už nepracuje. Angažovanost posluchače je ve firemním prostředí dána formální cestou komunikace – datová schránka, doporučený dopis, osobně sepsaný dokument, který podepsaly obě strany.
 3. Do vaší reklamace sepište, jaké jsou vámi očekávané budoucí akce a jaké jsou vaše podmínky spokojenosti. Velmi často se setkávám s klienty, kteří reklamují sklo, bojují za svou pravdu, ale ve výsledku nemají definované své podmínky spokojenosti. Jinými slovy, když jim dodavatel nabídne slevu, nebo jen opravu, tak nevědí, jestli to chtějí a co vlastně skutečně chtějí.
 4. Ve své reklamaci definujte časový rámec, ve kterém očekáváte jednotlivé reakce, budoucí akce a naplnění vašeho záměru reklamace. Definujte svému dodavateli, kdy budete považovat vaší misi za kompletní.
 5. Nastavte kontext vašeho požadavku na reklamaci. Spousta mých klientů reklamuje sklo, ale nesdílejí svým dodavatelům své PROČ. Myslím tím to, že nenapíši svou obavu, strach nebo dopad. Například: „Prasklé sklo mě velmi znepokojuje, jelikož mám obavu o zdraví a bezpečí svých dětí.“ Nebo. „Moje očekávání bylo, že ekonomicky udržitelná životnost skla bude min. 25 let, abych neztratil hodnotu mé nemovitosti. V současnosti není stavba v integritě – celá, kompletní, nenarušená, neporušená a v dobré kondici. Lom skla znehodnocuje celou nemovitost.“ Kontext vaší reklamace je rozhodující!
 6. Uvědomte si svou náladu. Nálada, kterou máte v okamžiku sepisování reklamace bude ovlivňovat vaši schopnost přemýšlet, a hlavně ovlivní slova, která budete používat. Nálada vaší reklamace bude vytvářet budoucnost, která by se jinak nestala. Nálada je jako virus. Pokud ve vašem textu nebo projevu bude cítit špatná, naštvané, zklamaná, vzteklá nálada, tak tím nakazíte protistranu. To platí i opačně, proto se nenechte ovlivnit náladou. Nálada je jen výplod vaší hlavy, ale v realitě neexistuje. Je to jen příběh, kterému jste uvěřili.

Co pro reklamaci skla potřebujete:

 1. Dohodu, kterou jste s vaším dodavatel uzavřeli. Často je to jen cenová nabídka a faktura.
 2. Všeobecné nebo jiné obchodní podmínky vašeho vzájemného vztahu s vašim dodavatelem.
 3. Prohlášení o vlastnostech, ve kterém váš dodavatel definuje očekávané vlastnosti dodaného produktu z plochého skla.
 4. Příslušnou technickou dokumentaci dle nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011 ve znění pozdějších změn, kterým vám dodavatel uvedl dodaný výrobek do shody s požadavky norem, předpisů a zákonů České republiky.
 5. Návod k použití, popřípadě návod k použití v době probíhajících dokončovacích prací.
 6. Návod k údržbě, čištění a výměně.
 7. Fotodokumentaci a popis vzniklé skryté vady nebo poruchy skla.

Pokud si stále nejste jisti, že umíte správně napsat reklamaci, tak vám ji celou mohu napsat a poradit vám strategii, jak postupovat. Sepsání reklamace stojí 3.900,- Kč bez DPH.

Jak mě správně kontaktovat?

Pošlete mi na email kancelar@sazovsky.cz stručný popis vašeho problému, přiložte fotografie a dokumenty, které popisuji v tomto článku. Nebo doslova napište, že tyto dokumenty nemáte, abych věděl, že jste se tím už zabývali. Nebo mi zavolejte na telefon +420 725 888 927.

Na emaily obvykle reaguji do druhého pracovního dne. Vždy pracuji na platbu předem, takže potom, co se dohodneme na tom, co očekáváte, co nabízím a kdy to udělám, tak vám vystavím fakturu. Přečtěte si můj příslib spolupráci a moje hodnoty, se kterými vždy pracuji.

Nejčastější reklamace skla

 

 • Reklamace prasklého skla
  izolační sklo, skleněné zábradlí, markýza ze skla, sprchový kout, skleněná příčka, skleněné dveře, světlíky, skleněné střechy, pochozí podlahy.
 • Reklamace skryté vady skla
  Prasklé sklo od hrany, kondenzace skla, čmouhy, bublinky, cizí předměty, oslepnutí skla, delaminace folie, zamlžení, oxidace.
 • Reklamace poruchy skla
  Prasknutí skla teplotním šokem, vznik smykových lomů skla, drcení hrany skla, samovolné rozpadnutí skla, exploze skla, změna barevnosti.
 • Reklamace okna a dveří
  Okna a dveře jsou z 90% jen sklo, proto velmi často řeším reklamace oken a reklamace dveří, kde došlo k prasknutí skla s epicentrem schovaným v rámu okna nebo dveří.