Jak reklamovat samovolně prasklé sklo

Samovolné prasknutí skla přítomností sulfidu nikelnatého je uváděno jako jediná skrytá vada, která má za následek charakteristický lom, kdy se v epicentru objeví motýlkovitý tvar lomových trajektorií. Často slýchávám hlášku – „Je tam motýlek, je to samovolná exploze od sulfidu nikelnatého“.

NENÍ TOMU TAK VE VŠECH PŘÍPADECH!

Sklo není naprosto čistá homogenní hmota a může obsahovat různé druhy nečistot. Na toto téma je napsána kniha Vady skla od Doc. Ing. Miroslava Bartušky, CSc., která se problematice vad ve skle věnuje dosti detailně a uvádí následující fakta.

Jak vzniká ve hmotě skla sulfid nikelnatý

Aby mohla vzniknout inkluze sulfidu nikelnatého ve hmotě skla, musíme být v sázce přítomen oxid nikelnatý. Vzniklý nikl při procesu tavení reaguje se sloučeninami síry na sulfid Ni3S2. Tento sulfid může být v průběhu tavících procesů dále oxidován na sulfidy NiS a NiS2 (a oxid nikelnatý).

Přečtěte si článek: Příčiny samovolné exploze tepelně tvrzeného skla

JAK IDENTIFIKOVAT NIS

Inkluze na bázi sulfidů niklu jsou sférické nebo oválné o průměru od několika desítek μm do několika desetin mm. NiS se mezi 379 a 280 ⁰C přeměňuje na nízkoteplotní formu, což je spjato se zvětšením objemu o více než 4% a se vznikem nebezpečného pnutí ve hmotě skla. Čím je teplota nižší, tím je přeměna pomalejší. Tato změna – tzv. alotropie transformace, znamená změnu prostorové struktury krystalu při zachování svého chemického složení.

Sedem požadavků na prokázání NiS při reklamaci skla

Abychom mohli jednoznačně říci, že došlo k samovolnému prasknutí tepelně tvrzeného bezpečnostního sodnovápenatokřemičitého skla, je nutné potvrdit sedm následujících příznaků:

  1. V epicentru exploze skla je motýlkovitý tvar trajektorií lomů.
  2. V epicentru se nachází inkluze oválného nebo sférického tvaru.
  3. Inkluze při mikroskopické identifikaci vykazuje charakteristickou hrubou strukturu povrchu (sloní kůži) a mosazné zabarvení.
  4. Průměr nalezené inkluze je řádově od 0,05 až do 0,5 mm.
  5. Poloha částice se nachází v oblasti tahového napětí tepelně tvrzeného skla.
  6. Jednoznačné prokázání pomocí analýzy pevných látek (např. Rentgenové fluorescenční analýzy XRF, EDX nebo WDX) přítomnost sulfidu niklu.
  7. Analýza charakteru rozpadu celé tabule tepelně tvrzeného skla.

Stáhněte si dokument: Výrobní limity a odchylky tepelně tvrzeného skla

Jak postupovat při prokazování samovolné exploze skla?

Jak je patrné z textu, jedná se o velmi odbornou a specifickou činnost, která si vyžaduje specialistu na sklo. Základem je

  • Uchovat kousky skla z epicentra lomu, pro následnou analýzu.
  • Pořídit detailní fotodokumentaci epicentra lomu a celé tabule skla.
  • Popsat a zaznamenat co nejvíce informací o okolním prostředí v době exploze (čas, teplota prostředí, vlhkost, povětrnostní podmínky).