HODNOTY & PŘÍSLIB NAŠÍ SPOLUPRÁCI

Můj příslib naší spolupráci vychází ze základních hodnot, které ctím. Mezi mé hodnoty patří Integrita, Autentičnost a Bytí příčinou toho, co se stane (angl. Cause in the Matter). Jako expert v oboru jsem si vědom své odpovědnosti za slova, který napíši, nebo řeknu. Vždy zastávám svůj morální kodex nezávislého experta / specialisty, který pomáhá druhým lidem získat odpovědi na jejich otázky v situacích, kdy nemají potřebné znalosti a zkušenosti při řešení situacích, se kterými se nyní potýkají. Když dám své slovo, tak ho budu ctít. Jinými slovy, když vám dám své slovo, tak:

  • budu dělat to, co vím, že má být uděláno a co vím, že nemá být uděláno,
  • budu dělat to, co jsem řekl, že udělám a nebudu dělat to, co jsem řekl, že nebudu dělat,
  • udělám to, co se očekává a nebudu dělat to, co se očekává, že se nebude dělat, i když to výslovně nebylo řečeno,
  • budu si stát za tím, co jsem řekl,
  • to, co jsem řekl, je to, co jsem řekl,
  • budu si užívat a dodržovat zákony, předpisy a normy společenství, organizací, států a entit, pro které, nebo ve kterých budu svou práci dělat.

Moje práce a způsob bytí je vždy postaven na tom, abych byl zdrojem a součástí něčeho většího, než jsem já sám. Vytvářím budoucnost, která by se jinak nestala.

Moje návrhy, posudky a konzultace jsou vždy navrženy v integritě. To znamená že jsou celé, kompletní, bezpečné, funkční, nenarušené, neporušené, nepoddimenzované, spolehlivé a mají ekonomicky udržitelnou očekávanou životnost. Aby moje návrhy byly v integritě, je nutné, abyste je implementovali a použili tak, jak byly navrženy.

INTEGRITA

Být mužem integrity pro mne znamená, že budu dělat to, co jsem řekl, že udělám, co vím, že mám dělat a co se očekává, že budu dělat. Dále to pro mne znamená, že to, co jsem řekl, je to, co jsem řekl a budu si za tím stát. Užívám si zákony, pravidla a předpisy společnosti, ve které žiji a pracuji.

AUTENTIČNOST

Být autentický pro mne znamená to, že budu autentický o své neautentičnosti, nebudu se chovat tak, abych se zalíbil, nebo vypadal dobře jen pro uspokojení svých potřeb nebo potřeb druhého. 

CAUSE IN THE MATTER

Být příčinou toho, co se stane pro mne znamená, že se vy i já se můžeme spolehnout na to, že když dám slovo, tak ho každý z nás najde v realitě a toto slovo budu ctít. Vše udělám tak, jak jsem dal slovo, udělám to v době, kdy to mělo být uděláno a udělám to tak, jak to má být uděláno.