DIAGNOSTIKA PORUCH A VAD

O roku 2006 jsem zpracoval stovky posudků vad a poruch skla. Jako expert / znalec na sklo zjišťuji příčiny a důvody prasklých skel a vzniku vad. 

0
zakázek

Jaké diagnostické posudky provádím

Diagnostika poruch a vad skla je moje vášeň a záliba. Pomocí makroskopické / mikroskopické vizuální analýzy jsem schopný určit příčiny vzniku, abych mohl přesně definovat a popsat, co k poruše nebo objevení vady vedlo a kde se stala chyba. Často při této práci využívám teorii lomové mechaniky, fraktografii nebo teorii šíření lomů v křehkých tenkostěnných deskách. 

Cena mých posudků začíná od 20.000,- Kč bez DPH (800,- EUR)

Izolační dvojskla, trojskla, čtyřsklaprasklé sklo, analýza lomů, kondenzace povrchu, oxidace skla a jeho povlaků, oslepnutí skla, chyby uložení, poškrábání skla, změna barevnosti, optická vizuální kvalita, anzitropie, zvlnění skla, celkové nebo lokální deformace skla, newtonovy kroužky, bublinky ve skle, delaminace skla, nečistoty ve skle, strukturální zasklení, distanční rámečky, tmely
Skleněná zábradlí a příčkyprasklé sklo, analýza lomů, delaminace vrstveného skla, změna barevnosti, ztráta přilnavosti, změna způsobu uložení, ztráta stability nebo celistvosti, velký průhyb skla, vznik bublinek ve skle, bodově uložená skla
Dopravní prostředkyprasklé sklo, analýza lomů, delaminace vrstveného skla, exploze skla, vandalismus, průstřel skla, praskání vlivem působení konstrukce
Skleněné markýzy a přístřeškyprasklé sklo, analýza lomů, delaminace vrstveného skla, změna barevnosti, ztráta přilnavosti, změna způsobu uložení, ztráta stability nebo celistvosti, samovolná exploze, velký průhyb skla, vznik bublinek ve skle, malý sklon zasklení
Skleněné podlahy a schodyprasklé sklo, analýza lomů, delaminace vrstveného skla, změna barevnosti, ztráta přilnavosti, změna způsobu uložení, ztráta stability nebo celistvosti, samovolná exploze, velký průhyb skla, vznik bublinek ve skle, optické a vizuální vady
Fasády a světlíkyprasklé sklo, analýza lomů, kondenzace povrchu, oxidace skla a jeho povlaků, oslepnutí skla, chyby uložení, poškrábání skla, změna barevnosti, optická vizuální kvalita, anzitropie, zvlnění skla, celkové nebo lokální deformace skla, newtonovy kroužky, bublinky ve skle, delaminace skla, nečistoty ve skle, strukturální zasklení, distanční rámečky, tmely, průhyby

"Pomůžu vám vyřešit reklamace a návrhy skla tak, abyste měli jistotu a přehled možných způsobů řešení, funkčních a normových bezpečnostních požadavků."

Jak správně zadat požadavek na vypracování expertního / znaleckého posudku na sklo

 • 1
  Popis toho, co se stalo, kdy se to stalo a za jakých podmínek se to stalo. Teplota vzduchu v interiéru a exteriéru, datum, lokalita.
 • 2
  Fotodokumentaci poruchy nebo vady skla, kde bude pohled na objekt, pohled na předmětné zasklení, zřetelná fotografie trajektorie lomu skla nebo vady skla, detail epicentra vzniku poruchy nebo vady, fotografie okolí před zasklení a za zasklením.
 • 3
  Technické listy nebo příslušná technická dokumentace k zasklení, ze které bude zřejmé, o jaké složení skla se jedná.
 • 4
  Pokud máte jakékoliv další dokumentu ke sklu, jako například návod na užívání a údržbu, smluvní obchodní podmínky, prohlášení o vlastnostech atd.
 • 5
  Seznam otázek, na které chcete odpovědět a na které je zapotřebí experta / znalce na sklo.

Jak položit otázky expertovy / znalci na sklo

Při zadávání posudku na sklo doporučuji vhodné formulování otázek. Otázky na experta v oboru stavebního skla by měli být takové, aby bylo v jeho silách na ně odpovědět.

 • 6
  Otázky pro expertní / znalecký posudek pokládejte srozumitelně a směřujte k podstatě věci.
 • 7
  Otázky pro experta / znalce na sklo musí být orientovány na jeho odbornou kompetenci a způsobilost, aby nevybočovali z technické (odborné) proveditelnosti v oboru znalce.
 • 8
  Otázky nesmí předjímat právní hodnocení věci.
 • 9
  Otázky na experta / znalce v oboru skla musí zvažovat míru jejich obecnosti a konkrétnosti.
 • 10
  Otázkami a úkoly nesmíte experta / znalce na sklo nutit k překračování jeho kompetencí.
 • 11
  Ve většině případů posuzování stavebního skla je třeba znění otázek a rozsah expertního / znaleckého zkoumaní předem konzultovat.
 • 12
  Každá otázka pro experta / znalce na sklo musí být zadána samostatně a musí být jasná, přesná, konkrétní v souboru logického systému.
 • 13
  Otázky musí být při dodržení logických a jazykových pravidel formulovány jasně, srozumitelně a jednoznačně.

Než zadáte expertovy / znalci na sklo otázky, tak je důležité si uvědomit, že k jejich zodpovězení musí být potřebné odborné znalosti. To znamená, že

 • otázky nemohou být řešitelné pouze na základě obecných znalostí a zkušeností.
 • Otázky nesmějí být právní povahy.

Z tohoto důvodu nelze klást znalci na sklo otázky zjišťující  zavinění.

Znalecká otázky může být položena formou příkazu, například:

 • Stanovte ….
 • Vyjádřete se ….
 • Zabývejte se otázkou ….

Pomůžu vám!

Zavolejte mi nebo mi napište email. Na každý telefonický nebo emailový požadavek odpovím.

Z ničeho nic nám prasklo izolační sklo v HS portálu, které měřilo 4,5 x 3 m. Když jsme sklo reklamovali, tak nám bylo řečeno, že jsme si to udělali sami. Jenže nikdo nebyl doma a ze záznamu video kamery bylo zřejmé, že se nikdo ke sklu nedostal. Nebýt pana Sázovského, tak jsme výměnu skla v hodnotě 63.800 Kč platili ze svého. Jsme rádi, že děláte tuto práci!

manželé PoláškoviMajitelé RD

Po roce montáže barevného zasklení do zábradlí nám na všech bytových domech skla vybledla. Dodavatel nám řekl, že to je běžná vlastnost. Reklamace se vyšplhala až na 3.500.000 Kč a naše bytové družstvo muselo najmout právníky, abychom vše vyřešili. Pan Sázovský odhalil příčinu skryté vady z výroby a tím pádem jsme nemuseli platit ani korunu. Přestože se soud táhl 1,5 roku, spolupráce a investice do specialisty na sklo se nám vyplatila.

zástupcebytové družstvo Praha Letňany