Collective Brain

Co je Collective Knowledge Management (dál ejen CKM)?

Představte si, že byste mohli dostat ven z hlavy vaše znalosti a zkušenosti a propojit je v jednom místě se znalostmi a zkušenostmi někoho jiného. Společně byste vytvořili tzv. Collective Brain. Teď si představte, že byste tohle mohli udělat s celou vaší společností nebo skupinou nezávislých expertů se společným zájmem. Zkušenosti, znalosti a dovednosti ostatních organizovaně a dynamicky uložené v jedné znalostní bázi.

Pamatujete na český seriál: Návštěvníci, kde měli CML – Centrální mozek lidstva – hlavní superpočítač dohlížející na dění na Zemi?

CKM je způsob, jakým mohou skupiny lidí vytvářet, propojovat a kombinovat znalosti od výzkumu, vývoje až po nápady a konverzace.

🌱 Evergreen Digital Garden

Digitální zahrada je online prostor, který je na rozhraní poznámkového bloku a blogu. Tato digitální zahrada je prostorem pro propojování nápadů v jejich rané fázi. Můžete vidět, jak zasazuji semínka, pěstuji z nich stromy a sdílím jejich plody.