Požadavky na konstrukce

Články kategorie Požadavky na konstrukce

Navrhování a posuzování shody – zimní zahrada

Co je zimní zahrada? Zimní zahrada je prosklená stavební konstrukce připojená k nosné konstrukci budovy. Jedná se o prosklenou obytnou místnost, proto se na ní vztahu stejné normové a zákonné požadavky jako na obytné místnosti, pokud dodavatel nedefinuje jinak. Zimní zahrada je vždy součástí fasády a hmoty objektu. Hlavní funkcí a záměrem zimní zahrady je rozšiřovat obytný prostor domu a zvyšovat kontakt člověka...