10 otázek, který by si měl položit každý investor při předávání oken, dveří či zábradlí ze skla

Současná praxe v roce 2019 je taková, že když požaduji při provádění diagnostiky poruch a vad skla, nebo při statickém návrhu zasklení předložení projektové dokumentace k předmětným částem konstrukcí, tak dostanu projekt pro stavební povolení nebo cenovou nabídku. V těch lepších případech nějaké výkresy, které neodpovídají tomu, co bylo v projektu pro stavební povolení. Proto jsem sepsal 10 otázek, které...

Malá prasklina ve skle od přísavky – červ (wormcrak)

Poslední dobou se čím dál více setkávám s dotazy mých klientů, kteří řeší vznik malé prasklinky ve středu plochy skla – tzv. červem. Pomocí vědeckých metod zkoumání lomu skla jsem učinil závěr, který je shodný s jedním předních expertů na poruchy a vady skla Ekkehard Wagner. Lom skla je nepříjemný fenomén a poslední dobou s nárůstem rozměrů tabulí skla i velmi drahá...

Na co si dát pozor při zasklívání svépomocí

Jak svépomocí usadit sklo jako profesionál? Na první pohled se může zdát, že svépomocí se dá zvládnout zasklení jakékoliv konstrukce – skleněné podlahy, skleněného samonosného zábradlí, skleněné markýzy, sprchového koutu nebo skleněných dveří. Pokud budete znát základní pravidla a pochopíte materiálové charakteristiky plochého skla, tak zasklívání zvládne skutečně každý. Správný návrh tloušťky skla Tloušťka skla a jeho...

Akustická rezonance izolačního trojskla a dvojskla

Co je to akustická rezonance skla, dvojskla, trojskla? Akustická rezonance zasklení nastává tehdy, pokud je systém zasklívací jednotky (izolační dvojsklo, trojsklo) schopný uchovávat a jednoduše převádět energii. V praxi to znamená, že tlaková vlna od projíždějícího auta, vlaku nebo letícího letadla dokáže rozkmitat zasklení takovým způsobem, že dochází ke vzniku hluku v interiéru – „dunění“. Tento efekt může...

Navrhování a posuzování shody – zimní zahrada

Co je zimní zahrada? Zimní zahrada je prosklená stavební konstrukce připojená k nosné konstrukci budovy. Jedná se o prosklenou obytnou místnost, proto se na ní vztahu stejné normové a zákonné požadavky jako na obytné místnosti, pokud dodavatel nedefinuje jinak. Zimní zahrada je vždy součástí fasády a hmoty objektu. Hlavní funkcí a záměrem zimní zahrady je rozšiřovat obytný prostor domu a zvyšovat kontakt člověka...

Příčiny prasknutí tepelně tvrzeného bezpečnostního skla

Dojde-li k prasknutí tepelně tvrzeného bezpečnostního skla, tak to hned poznáme. Sklo se totiž díky vnitřnímu napětí rozpadne na malé kousky, které často zaplní celou podlahu v místnosti. Během své praxe, kdy jsem vypracoval již od roku 2006 k dnešnímu dnu přes 900 posudků na sklo, jsme vytvořil seznam nejčastějších příčin (důvodů) praskání tepelně tvrzeného bezpečnostního skla (někdy nazývaného jako...

Přesah (posunutí) na hraně vrstveného skla

Přesah nebo posunutí skla u vrstveného skla a vrstveného bezpečnostního skla je velmi častou stížností zákazníků. Já se jim nedivím. Když se procházíte po nákupních centrech, nebo si prohlížíte katalogové obrázky skleněných zábradlí, schodišť a markýz ze skla, tak vás kvalita opracování hran skla velmi zaujme. Najednou stojíte před svým zábradlím a vidíte posunutí hrany skla o 3 mm. Existuje norma...

Jak reklamovat samovolně prasklé sklo

Samovolné prasknutí skla přítomností sulfidu nikelnatého je uváděno jako jediná skrytá vada, která má za následek charakteristický lom, kdy se v epicentru objeví motýlkovitý tvar lomových trajektorií. Často slýchávám hlášku – „Je tam motýlek, je to samovolná exploze od sulfidu nikelnatého“. NENÍ TOMU TAK VE VŠECH PŘÍPADECH! Sklo není naprosto čistá homogenní hmota a může obsahovat různé druhy...

Zásadní rozdíly v normách na zábradlí v ČR a SK

Od doby, kdy začala platit nová norma ČSN 743305 (2017) tak se stále setkávám s dotazy, proč na Slovensku musí být tak předimenzované sklo v zábradlí. Důvodem je zásadní rozdíl v STN 743305 (2014) a ČSN 743305 (2017). V čem se tak zásadně liší norma STN a ČSN? STN i v rodinném domě definuje výšku bočního nárazu z výšky 1 m, kde ČSN...

Životnost skla, izolačního skla a zasklení

Konstrukce se sklem nebo ze skla si vyžadují větší intenzitu a kvalitu čištění a údržby. Tento požadavek je kladen na většinu staveb a především tam, kde sklo plní bezpečnostní funkci. Každý dodavatel by měl definovat doporučenou intenzitu, způsob a technologii čištění a údržby konstrukce se sklem nebo ze skla. Protože je sklo velmi často součástí celku, je nutné se sklem provádět...