POMŮŽU VÁM VYŘEŠIT REKLAMACE A NÁVRH SKLA

Specializuji se na diagnostiku poruch a vad skla (expertíza), návrh tloušťky a složení skla (statika), kontrolu kvality (inspekce), vzdělávání (trénink), inovace a vývoj.

SLUŽBY

Prasklé sklo, reklamace, složení skla, kontrola stavu zasklení, vývoj produktu, vzdělávání, normy ČSN, legislativa, konzultace.

Expert / Znalec na sklo

Pomůžu dodavatelům a jejich zákazníkům, kteří chtějí transparentně a jasně vyřešit reklamace poruch a vad skla pomocí funkční konverzace (vypracování expertního / znaleckého posudku) a srozumitelného řešení.

Statik na sklo

Statické simulační výpočty pomáhají projektantům a dodavatelům navrhovat nebo si ověřovat správné složení skla, aby splnily funkční a legislativně bezpečnostní požadavky dle požadavků norem ČSN, EN, DIN, ISO.

Konzultant na sklo

Jasně, transparentně a srozumitelně vám vysvětlím a pomohu pochopit vše o plochém skle, abyste získali jistotu, přehled a mohli získané informace využívat při řešení situacích, se kterými se nyní potýkáte.