Lidé přeceňují, co mohou zvládnout za 1 rok a podceňují, co zvládnou za 25 let.

Koučuji, vedu a pracuji s nepořádkem v myšlení již úspěšných lidí, kteří chtějí za sebou zanechat dědictví a být přínosem ostatním, aby měli možnost žít život, který stojí za to žít. Mé koučování a vedení je zaměřené na řešení a výsledky.

Celému světu je jedno, jak vznešené, velké a krásné máte záměry nebo zájem, dokud něco neuděláte, nic to neznamená. Jedině akce může vše změnit. Moje hodnoty jsou integrita, autenticita, bytí příčinou v záležitosti, bytí zdrojem a součástí něčeho většího, než jsme já sám a dělání jen toho, na čem mi záleží a co je pro mě důležité.

Každý z nás může zažít exponenciální skok v možnostech svého bytí. Když to pro sebe objevíte, tak je to pak jedno-duché. Pokud přijmete, že vaše jednání nedělá změnu a stále to budete dělat, tak teprve změna může nastat. 


Projekty:

 • Flowave Consulting - vedu tým expertů, se kterým pomáháme firmám a týmům dosahovat exponenciálního růstu produktivity, výsledků a času. Jsme přesvědčení, že můžete být vítězi v práci a zároveň i úspěšní v osobním životě.  www.flowave.cz
 • Online kurzy - každý rok koučuji a vedu jen 5 klientů, kteří mají velký vliv a dopad na společnost. Jinými slovy, skrze pár lidí mám vliv na tisíce. Avšak existuje spousta lidí, kteří jsou připravení mít vliv a dopad, ale ještě nemají tolik prostředů, aby mohli investovat min. 500.000 Kč do ročního kontraktu. Proto jsem začal vytvářet online kurzu pro odbornou veřejnost, která chce objevit učení úspěšných lidí.
 • Flowave planner - po 12 letech podnikání, tisíci hodinách studování a objevování nejlepších postupů a metod, jak dosahovat exponenciálních výsledků a přitom mít 10x více času na to, co je skutečně důležité, jsem sestavil systém, který nejen mě, ale i mé klienty drží na cestě a vede z vytvořené budoucnosti. www.flowaveplanner.cz
 • Každý rok koučuji a vedu jen 5 lidí. Pomáhám jedinečným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“. www.sazovsky.com
 • Leadership TIP Mirka Sázovského - pravidelně každou neděli posílám tipy na mé zkušenosti z praxe CEO mentora a Executive kouče na téma bytí lídrem a efektivní uplatňování leadershipu jako svého přirozeného sebevyjádření. Leadership tipy
 • Slovník pojmů - ve své praxi používám velké množství pojmů, které mi formují mou pojmovou mřížku, skrze kterou jako lídr jednám a vidím svět. Proto pravidelně každý pojem popisuji a dávám mu rámec, kterým vytvářím svou konverzační doménu. Slovník pojmů slouží mým klientům, aby mohli porozumět specifickému jazyku lídra a leadershipu, který při vedení a koučování používám. Slovník pojmů
 • Personal Knowledge Management - zkráceně PKM je pro mě transformace mého profesního a osobního života. Pomocí vytváření knowledge grafů si ukládám a zaznamenávám své znalosti a vytvářím si tak chytré poznámky pomocí metody zettelkasten. Více o této metodě najdete na stránce Collective Knowledge Management.
 • Štastné děti - jako autor pohádkových příběhů každý kvartál od roku 2020 vydávám ilustrované pohádky a vedu tým lidí, kteří pohádky šířejí a předávají rodičům, učitelům a dětem. www.100pohadekza25let.cz
 • Rozcházení - jak být štastní i po rozchodu. Společně s mou ženou Evou věnujeme pozornost lidem, kteří se potřebují rozejít, rozvést nebo se odpoutat od lidí, se kterými již nechtějí nebo nemohou být. www.rozchazeni.cz
 • Otevři se lásce - je projektem, který má přesah i pro leadership a vedení firem. Úroveň vědomí lásky, radosti a míru je základem úspěšného podnikání a udržitelného úspěchu nejen v práci, ale i v soukromém životě. www.otevriselasce.cz
 • Mastery in living - Live The Life You Love. Jsem spoluautorem transformačního koučovacího kurzu mé ženy Evy. www.masteryinliving.cz
 • Jedinečná schopnost - vaše osobnost není stálá. Jsem přesvědčený, že každý z nás může být velmi úspěšný, když si je vědom své jedinečné schopnosti a dokáže ji využívat ve své zóně produktivity. www.jedinecnaschopnost.cz
 • FlowaveCoach - spolu s mou ženou máme vizi, ve které vedeme mezinárodní školu koučů. Nyní však celý projekt je jen ve formě článků a pravidelných webinářů pro kouče. Od roku 2022 vše bude pravidelné. www.flowavecoach.com

Produkty:

Flowave planner
Flowave Journal