Lidé přeceňují, co mohou zvládnout za 1 rok a podceňují, co zvládnou za 25 let.

Koučuji, vedu a pracuji s nepořádkem v myšlení již úspěšných lidí, kteří chtějí za sebou zanechat dědictví a být přínosem ostatním, aby měli možnost žít život, který stojí za to žít. Mé koučování a vedení je zaměřené na řešení a výsledky. V realitě vše může změnit jen akce. Moje hodnoty jsou integrita, autenticita, bytí příčinou v záležitosti, bytí zdrojem a součástí něčeho většího, než jsme já sám a dělání jen toho, na čem mi záleží a co je pro mě důležité.

Každý z nás může zažít exponenciální skok v možnostech svého bytí. Když to pro sebe objevíte, tak je to pak jedno-duché. 

Projekty:

  • Každý rok koučuji a vedu jen 5 lidí. Pomáhám jedinečným lidem, kteří již dosahují „nemožných“ výsledků a cílů, aby dosáhli toho, co jim stále připadá „nemožné“. www.sazovsky.com
  • Štastné děti - jako autor pohádkových příběhů každý kvartál od roku 2020 vydávám ilustrované pohádky a vedu tým lidí, kteří pohádky šířejí a předávají rodičům, učitelům a dětem. www.100pohadekza25let.cz
  • Rozcházení - jak být štastní i po rozchodu. Společně s mou ženou Evou věnujeme pozornost lidem, kteří se potřebují rozejít, rozvést nebo se odpoutat od lidí, se kterými již nechtějí nebo nemohou být. www.rozchazeni.cz
  • Flowave Consulting - vedu tým expertů, se kterým pomáháme firmám a týmům dosahovat exponenciálního růstu produktivity, výsledků a času. www.flowave.cz
  • Mastery in living - Live The Life You Love. Jsem spoluautorem transformačního koučovacího kurzu mé ženy Evy. www.masteryinliving.cz
  • Jedinečná schopnost - vaše osobnost není stálá. Jsem přesvědčený, že každý z nás může být velmi úspěšný, když si vědom své jedinečné schopnosti. www.jedinecnaschopnost.cz

Pohádky