UKÁZKY MÝCH PRACÍ

Od roku 2016 se specializuji na ploché sklo ve stavebnictví, dopravních prostředcích a elektronice. Vypracoval jsem již:

0
zakázek

STATICKÉ VÝPOČTY A 3D SIMULACE ÚNOSNOSTI A ODOLNOSTI ZASKLENÍ

STATIKA SKLENĚNÉ SCHODY

STATIKA SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ

DIAGNOSTICKÉ EXPERTNÍ / ZNALECKÉ POSUDKY PORUCH A VAD ZASKLENÍ

PORUCHA SKLA - TEPLNÝ LOM

POŠKOZENÍ SKLA - CHEMICKÁ KOROZE

VADA SKLA - VNITŘNÍ KONDENZACE

EXPERTNÍ / ZNALECKÁ INSPEKCE PROJEKTU NEBO SOUČASNÉHO STAVU ZASKLENÍ

ŽIVOTNOST SVĚTLÍKU - OXIDACE POVLAKU

BEZPEČNOST MARKÝZY - DELAMINACE SKLA

VIZUÁLNÍ KVALITA - KVALITA HRAN